Alexy

Tibor Alexy

*22. 7. 1929Padarovce, Slovensko
2. 9. 2018Bratislava, Slovensko

Alexy & Alexy architekti

Grösslingová 50, 81109 Bratislava
+421 903 448 904
office@alexyandalexy.sk
Hlavní obrázek
Biografie
Vyštudoval Fakultu architektúry a pozemného staviteľstva SVŠT v Bratislave, kde sa vďaka sochárskemu nadaniu ešte ako študent stal asistentom akad. sochára Tibora Bartfaya. Na Fakulte architektúry zostal pôsobiť až do roku 2002 ako dôležitý člen osadenstva a vedenia Katedry urbanizmu a jeden zo zakladateľov tzv. bratislavskej urbanistickej školy. Venoval sa najmä priestorovému formovaniu a humanizácii Bratislavy a iných slovenských miest. Zúčastnil sa na viacerých domácich i medzinárodných súťažiach, v 1967 získal najvyššie ocenenie v Medzinárodnej súťaži Bratislava - Petržalka a v roku 1971 mu udelili druhé cenu na Medzinárodnej súťaži Wien - Süd. Je držiteľom Ceny Dušana Jurkoviča, laureátom Zlatej medaily SVŠT a Zlatej plakety A. Stodolu. Jeho celoživotné dielo korunuje Cena Emila Belluša 2001.