Biografie
Sandra Barclay vystudovala architekturu v Limě a Paříži. Magisterský titul v oboru Krajinná architektura a územní plánování získala na UDP v Chile. Od roku 2006 působí jako profesorka na Pontificia Universidad Católica del Perú. V roce 2018 získala ocenění Woman in Architecture Award od časopisu Architectural Review. Je zahraniční členkou francouzské Académie d'Architecture a čestnou členkou Amerického institutu architektů. Byla spolukurátorkou peruánského pavilonu na 15. benátském bienále v roce 2016, který získal Zvláštní uznání poroty.

Realizace a projekty