Raumlabor-Berlin je skupina zabývající se architekturou a urbanismem. Členové Raumlabor-Berlin na projektech společně pracují s odborníky z jiných profesí. Raumlabor-Berlin překrývá různé žánry a pracuje mezidisciplinárně. Kromě architektonických úloh se také zabýváme urbanismem, akcemi, krajinnou architekturou, ztvárněním veřejného prostoru a uměleckými instalacemi. Hlavními tématy jsou: veřejný prostor, města v proměně, hranice veřejného a privátního.
Raumlabor-Berlin není žádná architektonická kancelář, ale zájmové sdružení, které sleduje v architektuře společné cíle a náplň. Proto není Raumlabor-Berlin žádná firma (a také žádná občansko-právní společnost nebo společnost s ručením omezeným), ale tvoříme pracovní společenství se vztahem k určitým projektům a nacházíme vhodnou právní formu, odpovídající předpisům občansko-právní společnosti vztahující se k určitému projektu, jejíž obchodní společníci jsou zároveň dodavatelé.

Realizace a projekty