Pavol Štofan

Hlavní obrázek
Biografie
2007 - absolvent SVF STU Bratislava
2007-10 - projekt inžinier v Peikko Slovakia
2010-17 - projekt manažér v Peikko Danmark. Návrh nosníkov Deltabeams pre viac ako 300 projektov v Dánsku.

Realizace a projekty