Biografie
1992–1994 ČVUT Praha, Fakulta stavební – obor pozemní stavby
1994-2001 ČVUT Praha, Fakulta architektury
1997-1998 praxe v kancelářích „WA 3“ a "Bearth - Deplazes", Švýcarsko
1998-2006 práce v Jan Jehlík Architektonická Kancelář

autorizace ČKA č. 03 397

Realizace a projekty