Halík

Pavel Halík

*30. 6. 1935Stržanov, Česká republika
21. 6. 2021Praha, Česká republika
Hlavní obrázek
Biografie
Doc. Ing. arch. Pavel Halík, CSc. byl český historik, teoretik architektury, pedagog a překladatel, jehož profesní život byl úzce spjatý s Kabinetem teorie architektury Akademie věd České republiky a Fakultou umění a architektury na Technické univerzitě v Liberci (2003-19). Společně s prof. Petrem Kratochvílem pomáhal v popularizaci soudobé architektury a pro české publikum přeložil stěžejní knihy teoretiků Christiana Norberga-Schulze a Kennetha Framptona. Historii moderní architektury vyučoval také na Technické univerzitě v alžírském Oranu (1981-84) a následně Akademii výtvarných umění v Praze (1990-97).
Publikace
HALÍK, Pavel; KRATOCHVÍL, Petr; NOVÝ, Otakar. Architektura a město. Praha: Academia, 1996
KRATOCHVÍL, Petr; HALÍK, Pavel. Česká architektura 1989–1999. Praha: Prostor – architektura, interiér, design, 1999
FRAMPTON, Kenneth. Moderní architektura: kritické dějiny. Překlad Pavel Halík, Petr Kratochvíl. Praha: Academia, 2004
HALÍK, Pavel. Slavné vily Libereckého kraje. Praha: Foibos, 2007