Biografie
2008  MOLO ARCHITEKTI s.r.o
2006–08  spolupráce s Mga.Patrikem Zamazelem
2000–06  Vysoká škola uměleckoprůmyslová, atelier architektura3 prof. ak. arch. Petra Keila
2004  Akademia likovnih umjetnosti u Zagrebu, atelier volné grafiky prof. Ante Kuduza
2003  Vysoká škola uměleckoprůmyslová, atelier architektura2 prof. Ing. arch. Eva Jiřičné
1996–2000  Střední uměleckoprůmyslová škola v Praze, obor Konstrukce a tvorba nábytku u MgA. Víta Lukase

Realizace a projekty