Národní knihovna a Klementinum: Je třeba vrátit se na začátek

Vložil
Kateřina Lopatová
16.01.2008 22:50
Téma Národní knihovny, probuzené soutěží na její novou budovu a od té doby téměř nepřetržitě diskutované, stále žije. Ba co více, signatáři otevřeného dopisu zaslaného třem představitelům výkonné moci a primátorovi hlavního města se domnívají, že je debatu třeba vrátit na úplný začátek. Přední čeští učenci a pedagogové připomínají, že diskuse odehrávají se v posledních deseti měsících převážně v mantinelech "líbí - nelíbí" naprosto neodpovídá významu a hodnotám místa, o něž se hraje. Upozorňují na absenci přípravných studií - například urbanistického univerzitního generelu, jež by respektoval univerzitní život v pražském centru jako součást autenticity Pražské památkové rezervace chráněné Unescem. Navrhují ustavení přípravného sboru složeného ze zástupců vlády, Prahy, Národní knihovny a Univerzity Karlovy. Protože jak dnes zmínil Luboš Velek, pedagog FF UK "Národní knihovna si usurpovala rozhodování a teď je zaskočena vývojem". Sbor by měl přitom vycházet z faktu, že diskutovaná novostavba knihovny by neměla být řešena odtrženě od projektu rekonstrukce Klementina.
Jak na dnešní tiskovce dále zaznělo, Karlova ulice - dnes už téměř synonymum komercializace středu metropole, tepna ucpaná krámy se suvenýry pro turisty, by se neměla rozšířit do Klementina. "Cítím disneyfikaci města...", povzdechl si Václav Cílek. A dodal, že studentský život "nařeďuje užívání si města turisty", kteří přijíždějí kromě prohlídky chrámu sv. Mikuláše také nasát atmosféru. "Živá atmosféra je ekonomickou hodnotou." Nikdo totiž neví, co se skutečně s Klementinem stane po vystěhování knih. Nezávislou studii kapacit a možností by si proto toto bývalé jezuitské centrum vzdělanosti, v němž mimochodem univerzitní knihy přebývají od roku 1622, minimálně zasloužilo. Momentálně na ní pracují například studenti školy architektury Emila Přikryla na pražské AVU. Jiří T. Kotalík v této souvislosti připomněl také jeden z návrhů Ladislava Machoně, který v minulosti uvažoval o propojení Klementina s protějším klášterem Křížovníků podzemním tunelem.
Třebaže se tisková konference konala v termínu přesně se kryjícím s jiným závažným veřejným tématem - s tiskovkou Radiožurnálu, jež měla představit nové kontroverzní vysilací schéma spuštěné Barborou Tachecí - přišli do budovy AV ČR položit otázku vztahující se k problematice knihovny zástupci médií v hojném počtu. Bude teď záležet také na nich, zda v záplavě nových témat rozpoznají závažnost tohoto, jež má své mediálně přitažlivé mládí už za sebou. A bude záležet na politicích, zda pro ně váha akademických titulů signatářů představuje v konfrontaci s dalšími hodnotami, jež se ve světě tržní ekonomiky prosazují, váhu dostatečnou - tedy takovou, aby je přiměla adekvátně reagovat.

Otevřený dopis přinášíme v plném znění.

Související články