ART SEMESTR 07 – PROJEKTY Z UMPRUMKY

… ale vlastně také trochu z ČVUT nebo z kanceláře Rema Koolhaase

Vložil
Kateřina Lopatová
25.06.2007 01:00
Slovo úvodem
A1: Vít Svoboda - Galerie současného umění + Pavilon hrochů a antilop
A2: Jakub Klaška - Urban Image
A3: Ida Čapounová - Dům na křižovatce / Urbánní plomba
DIaN: Jan Plecháč - Obchodní dům s nábytkem

"Na pražské VŠUP má architektura své místo téměř od samotných počátků. Z původního jediného ateliéru jsou dnes čtyři, ale po celou dobu si škola uchovala svůj alternativní přístup vůči modelům uplatňovaným na technických učilištích. Odlišnost by měla spočívat ve slabším zastoupení inženýrských předmětů a v tíhnutí k interiérovému designu. Předností školy je naopak překračovat úzké meze oborů a spojovat různé oblasti či roviny tvořivosti. Společná střecha s ateliéry designu, volného a užitého umění tvoří samozřejmý předpoklad tohoto propojování. Vzájemná otevřenost a propustnost jednotlivých studií je pro výsledek stejně důležitá jako společná výuka kresby a humanitních disciplin."¹ Takto vidí, řečeno s Jindřichem Vybíralem, svou charakteristiku a pozici v rámci českého školství Katedra architektury VŠUP. Studuje na ní napříč šesti ročníky přibližně 80 studentů (početně celkem rovnoměrně rozřazených do již zmíněných čtyř ateliérů) a dalších 6 zahraničních stážistů. Statistiku je nicméně nutné brát pouze orientačně: studenti se přesouvají na stáže do vybraných ateliérů na škole a každý rok navíc přes deset procent z nich odjede na zkušenou do zahraničí. Propustnost tedy funguje v několika rovinách.

Možnost prověřit, nakolik platí uvedená charakteristika a jaká je na Umprumce úroveň, měli návštěvníci během druhého červnového týdne: vystaveny totiž byly klauzurní práce (ve většině ateliérů společně s úkoly semestrálními; které se občas vzájemně prolínaly). Pro nezasvěcené lze s jistým zjednodušením uvést, že zatímco semestrálky vznikají pod pedagogickým vedením a déle, klauzury semestr uzavírají, jsou kratší a předpokládá se u nich práce samostatná.
Na doporučení vedoucích ateliérů (v případě A2 odborného asistenta) představujeme z každého ateliéru jednu a přinášíme také hodnocení pedagogů, o které je redakce Archiwebu požádala. Díky všudypřítomné, obohacující a motivující "propustnosti" uvidíme úkoly semestrální, klauzurní i ty spojené, stejně jako práce vzniklé pod vedením pedagogů z ČVUT nebo v rotterdamské kanceláři Rema Koolhaase.

Pokud teď litujete, že jste ART SEMESTR 07 nestihli, budiž vám útěchou, že v rychlém chvatu konce školního roku jsou už na VŠUP nainstalovány diplomky (pro veřejnost otevřeno do 2. 7., nám. Jana Palacha 80, Praha 1).


1/ Jindřich Vybíral, Katedra architektury, in: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze 1885 - 2005, VŠUP Praha 2005, s. 94.
0 komentářů
přidat komentář

Související články