Rekonstrukce domu služeb v Bielefeldu od Müller Reimann Architekten

Zdroj
Müller Reimann Architekten
Vložil
Petr Šmídek
26.04.2014 11:25
Thomas Müller
Ivan Reimann
Müller Reimann Architekten

V západoněmeckém Bielefeldu lze navštívit řadu příkladů moderní architektury od zahraničních tvůrců (MARTa Hertford od F.Gehryho nebo Kunsthalle od P.Johnsona), ale také kvalitní německé příklady z 50. let minulého století. Jednou takovou budovou je také 'Kreishaus' (Kruhový dům postavený v letech 1952-54 místním architektem Thielem), který byl po dvouleté rekonstrukci znovu otevřen jako Centrum technických služeb spadajících pod městskou zprávu. Přestavbou byla pověřena berlínská kancelář Müller Reimann Architekten, která se svým projektem zvítězila v roce 2010. Hodnotný objekt z 50. let byl pečlivě restaurován a doplněn o nové křídlo, které se v mnohém podobá svému staršímu sousedovi. Obě vývojové etapy je těžké vzájemně rozlišit, což autoři vysvětlují tím, že „hmota stávající budova byla doplněna do ucelenější figury, která lépe reaguje na rozličnou okolní situaci a silněji začleňuje do stávajícího města.“ Přestože při rozšiřování zůstali architekti věrní původnímu výrazu i materiálu, tak doufají, že obě fáze půjde rozlišit prostřednictvím výrazu a způsobu chování k okolí: „Nově navržená hmota se opatrně přizpůsobuje městské struktuře a propůjčuje místu přiměřenější měřítko.“
Ústředním prvkem celého objektu je podélné atrium procházející na výšku celého domu. Do volného prostoru jsou umístěna skulpturálně tvarovaná ramena kruhového schodiště. Zatímco v původní části objektu bylo zachováno klasické kancelářské dělení, tak v novém křídle jsou již kanceláře sdruženy do otevřených a více transparentních kombinovaných zón. Zvláštní pozornost byla věnována sanaci dvoupodlažního sálu s galerii, kde se budou odehrávat přednášky a besedy. 'Kreihaus' zrekonstruovaný částkou 26,5 milionu euro nabízí na ploše 17000 m² místo pro 600 zaměstnanců ve 400 kancelářích.
0 komentářů
přidat komentář

Související články