Public Spaces Bratislava - aké verejné priestory chceme v Bratislave?

Zdroj
Barbora Babocká, Public Spaces Bratislava
Vložil
Tisková zpráva
21.10.2014 13:15
Will (William Allen) Alsop
Marco Casagrande
Massimiliano Fuksas

Konferencia je zameraná na súčasné strategické nástroje plánovania a tvorby verejných priestorov ako je placemaking, urbánna akupunktúra, taktický urbanizmus a participatívne plánovanie v kontexte komplexného prístupu a stratégií rozvoja na úrovni mesta.

Súčasné progresívne stratégie tvorby verejných priestorov predstavia uznavaní zahraniční experti na tvorbu verejených priestorov:

Mike Lydon /The Street Plans Collaborative, NY/, ktorý bude hovoriť o nástrojoch, prístupe a význame taktického urabnizmu, fínsky architekt Marco Casagrande /C-Lab/ pomenuje katalytický význam urbannej akupunktúry pri tvorbe verejných priestorov a ich význame pri regenerácii mesta, Elena Madison /Project for Public Spaces, NY/ predstaví svoje skúsenosti v práci s komunitou na tvorbe koncepcií rozvoja a manažovania verejných priestorov.

Konferencia „PUBLIC SPACES“ sa uskutoční v čase 20. – 21. novembra 2014 v priestoroch Berlinky v Slovenskej Národnej Galérii.

Konferencia je organizovaná Fakultou architektúry STU v Bratislave, Ústavom urbanizmu a územného plánovania, s podporou Hlavného mesta Bratislava, Ministerstva kultúry SR, v spolupráci s veľvyslanectvami USA, Fínska, Spolkovej Republiky Nemecko a Rakúskeho kultúrneho fóra v Bratislave.

Súčasťou novembrového dialógu budú a pravidelné prednášky v rámci medzinarodného projektu „november talks“, podporované nadáciou Sto, vrámci ktorého sa uskutoční 6. 11. 2014 o 17:00 na Fakulte architektúry prednáška chorvátskeho ateliéru NFO v zastúpení architektov Marunica a Ravnić.

13. 11. 2014 o 17:00 taktiež na Fakulte architektúry prebehne prednáška svetoznámeho architektka a designera Willa Alsopa.

Nasledovať budú dve špeciálne prednášky Masimilana Fuksasa /Fuksas architekti, IT/ a Marca Casagrande /C-Lab/, ktoré odznejú priamo na konferenci PUBIC SPACES.

Súčasťou konferencie je aj viac ako 20 občianskych projektov vo verejnom priestore Bratislavy. Môžete vidieť ako aktívni ľudia premieňajú priestor medzi budovami na živé a atraktívne miesta – tržnice, komunitné, mobilné či strešné záhrady. Generujú aktivity v priestore námestí a ulíc, bojujú a vyzývajú k zastaveniu narastajúceho vizuálneho smogu a znečisteniu verejných priestorov. Poukazujú na krásne, zaujímavé a užitočné miesta a služby, či sa snažia premeniť a skrášliť zanedbané verejné priestranstvá.
sériou videovizitiek postupne predstavíme všetky projekty ktoré bude možné vzhliadnuť v SNG a na FA STU v dňoch konania konferencie.

REGISTRÁCIA
Kapacita konferencie je obmedzená, preto je potrebné registrovať sa na webstránke www.publicspaces.sk do 10. 11. 2014

KONTAKT
Ing. arch. Katarína Boháčová, PhD. - Ústav urbanizmu a územného plánovania FA STU publicspacebratislava@gmail.com
0 komentářů
přidat komentář

Související články