Pavilon Bavorské státní opery od Coop Himmelb(l)au

Vložil
Petr Šmídek
01.07.2009 17:00
Coop Himmelb(l)au

V pondělí 29. června 2009 při zahajování Mnichovského operního festivalu si Wolf D. Prix během své řeči vypůjčil od Hermana Melvilla „nejkrásnější popis architektury“. Citoval totiž větu z jeho slavného románu Bílá velryba, která zní: „Chtěl bych, aby měl vítr tělo.“
Letošní Mnichovské operní slavnosti se konají pod heslem „Under Construction“ a Wolf D. Prix byl pozván na konferenci o umění, hudbě a architektuře. Jeho architektonická kancelář Coop Himmelb(l)au byla také oslovena, aby v příštím roce postavila na mnichovském Mastallplatz dočasný pavilon pro Bavorskou státní operu. Mobilní pavilon má nahradit tentoroční stanovou konstrukcí umístěnou za operou, která bude v příštích deseti dnech sloužit kulturnímu programu věnovanému „zásadám proměny opery a její spolupůsobení se současnou divadelní architekturou a urbánním stavitelským uměním“. Nový pavilon se má zároveň stát reklamou Státní opery při jejich cestách v Německu i po Evropě a svědčit o kreativitě Bavorské státní opery.
Nikolaus Bachler, ředitel státní opery, v pavilonu spatřuje dokonalé „sloučení divadla s architekturou“. Wolf D. Prix svoje pojetí architektury, prostoru, estetiky a stálosti vysvětluje trochu obšírněji: „Mám na mysli spíš stavby, které nejsou omezenými bednami, ale ty, které nabývají díky své formě a fasádě na energii a svým tvarem ukazují podobu příští společnosti. Nemám tím však na mysli ty, které jsou vyobrazené v mnoha barevných časopisech, neživou architekturu sexu po telefonu, jejíž obrazy mnoho slibují, ale nic z toho však nemohou splnit. Stavby v našich městech jsou otiskem naší kultury.“
0 komentářů
přidat komentář

Související články