Nová univerzitní knihovna ve Freiburgu od Heinricha Degelo

Vložil
Petr Šmídek
05.11.2015 08:00
Heinrich Degelo
Degelo Architekten

Ve dvousettisícovém městě Freiburg im Breisgau na jihozápadě Německa se vzdělává téměř 25000 studentů. Stejný je také počet aktivních čtenářů místní univerzitní knihovny, jejíž založení se datuje až na počátek 16. století. Knihovna stihla za svoji existenci posbírat přes 3,5 milionu knižních svazků. Původní budova z roku 1978 přestala dostačovat, a tak byla v roce 2006 vypsána mezinárodní architektonická soutěž, v níž zvítězil basilejský architekt Heinrich Degelo. Výrazně skulpturální návrh připomínající křišťálovou horu okamžitě vzbudil u místních občanů rozporuplné reakce. Na jedné straně byly obavy z absence dialogu nové budovy se svým okolím. Z druhého tábora zaznívaly argumenty, že knihovna má odpovídající vzhled pro dnešní věk digitálních médií. Vedl se tak boj mezi ochranou historického obrazu města a touhou po vytvoření nové ikony dokládající úspěšný rozvoj města a univerzity.
Stržení původní knihovny z roku 1978 uspíšilo použití nekvalitního betonu, azbestu a celkové hodnoty nevyhovující současným energetickým normám. Z původního objektu zůstala zachována podstatná část železobetonového skeletu, tři schodišťová jádra a celý suterén. Celkové náklady na radikální přestavbu se vyšplhaly na 53 milionů euro. Výsledný tvar našel Heinrich Degelo tak, že v reakci na sousední objekty ořezával svoji kubickou formu až z toho vzešel dynamický krystal. Kromě toho bral také v ohled vhodné oslunění a zamezení nepříjemného zrcadlení. V kolemjdoucím objekt stále vyvolává otázky, ale noví uživatelé, kteří se do knihovny přestěhovali na začátku zimního semestru, si pochvalují celkově příjemnou a otevřenou atmosféru.

Více informací >
0 komentářů
přidat komentář