Návštěvní centrum jeskyně Lascaux od Snøhetta

Vložil
Petr Šmídek
09.11.2012 14:00
Snøhetta AS

Příběh objevení světoznámé jeskyně Lascaux u jihofrancouzské vesnice Montignac je přinejmenším stejně tak pozoruhodný jako pak u odborné veřejnosti následně vzbudily pravěké malby uvnitř. Za objev vděčíme čtveřici mladíků, kteřív roce 1940 společně se svým psem prozkoumávali údolí řeky Vézere. Jeskynní soubor o celkové délce 150 metrů obsahuje zhruba 150 maleb a více než 15 000 skalních rytin, které se datují až do roku 15000 př.n.l..
První návštěvnický objekt u jeskyně vznikl již roce 1983. Nyní byly oznámeny výsledky mezinárodní soutěže, v níž zvítězilo norské sdružení Snøhetta. V návštěvním centru „Lascaux 4“ by měla vzniknout kopie celé jeskyně. V předchozím objektu „Lascaux 2“ se návštěvníkům ukazovaly jen úseky skutečně jeskyně „Lascaux 1“, která byla v roce 1963 zcela uzavřena z důvodu ochrany před vysokým množstvím oxidu uhličitého ve vzduchu. Objekt „Lascaux 3“ je pak koncipován ke krátkodobým výstavám, přičemž některé z exponátů bude možné zapůjčovat muzeím po celém světě.
Vítězný projekt Snøhetta se ukrývá pod umělým pahorkem a dokonale se tak začleňuje do okolní přírody. Stejně jako jeskynní malíři začleňovali texturu kamene do svých uměleckých děl, tak i Snøhetta bere v úvahu okolní pahorkatou krajinu a ukrývá svůj návrh pod povrchem. Objekt „Lascaux 4“ se otevírá do údolí směrem k Montignac dlouhou prosklenou fasádou, za níž se ukrývají jednotlivé části návštěvnického centra, odkud se lze po úzkých pěšinách vydat do podzemních výstavních prostorů. Kromě kopie legendární jeskyně bude pro návštěvníky připravena také digitální expozice o historii jeskynního malířství.
0 komentářů
přidat komentář

Související články