Voda a civilizace - výstava na terase hotelu Thermal

Zdroj
Mgr. Jana Boukalová, KAM KV°
Vložil
Tisková zpráva
19.07.2020 19:30
Karlovy Vary

Výstava Voda a civilizace, kterou si jen v Praze loni prohlédly stovky tisíc lidí, zamíří v červenci 2020 do Karlových Varů. Venkovní expozice ukáže zdarma na velkoformátových panelech klíčový význam životodárné tekutiny, její minulost, přítomnost a budoucnost na zemi. Diváci se mohou začíst do textů od řady světově uznávaných vědců a prohlédnout si fotografie pocházející od Austrálie přes Evropu a Afriku až po Grónsko a Ameriku, a to včetně záběrů důležitých vodních staveb z Karlovarského kraje. Výstavu mohou zhlédnout návštěvníci na terase hotelu Thermal od 15. července do 9. srpna 2020. Expozice je navíc šetrnější k životnímu prostředí. V noci ji nasvítí solární panely.
Čtyřiadvacet panelů výstavy je možné vidět i po setmění – díky nasvícení alternativními zdroji. „Voda byla u vzniku života a paradoxně není vyloučené, že může přispět i k jeho krizi. Je totiž v přirozenosti lidské mysli brát současný stav jako záruku jeho věčného trvání. Ano, vody je stále ještě dost. To se však může skokově změnit ze dne na den. Může, pokud si skutečně neuvědomíme a nedojde nám, že to, jak bude vypadat naše budoucnost, jejíž je voda zásadní součástí, není záležitost jen politiků nebo vodohospodářů, ale nás všech. Výstava Voda a civilizace má od začátku jeden zásadní cíl – přimět lidi přemýšlet o světě a vodě a uvědomit si svůj díl odpovědnosti za ně. Naši budoucnost máme jen a jen v našich rukou. A nikdo to za nás neudělá. O tom svědčí i dějiny člověka na této planetě,“ říká kurátor a spoluautor výstavy, prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr., prorektor Univerzity Karlovy v Praze, archeolog a egyptolog.
Cílem výstavy je oslovit širokou veřejnost a ukázat klíčový význam vody pro existenci člověka od pravěku po dnešek, včetně přehledu současné situace a možných budoucích scénářů vývoje. „Před Českou republikou neleží naléhavější a důležitější úkol, než je příprava a adaptace na dopady změny klimatu, především na dlouhotrvající sucho, ale i přívalové deště a náhlé záplavy. To nezvládneme bez zdravé a pestré krajiny, o kterou musíme pečovat tak, abychom v ní dokázali co nejvíce vody zadržet. Voda je prostě základem života,“ říká Mgr. Richard Brabec, ministr životního prostředí.
Výstava ukáže důležité nádrže Karlovarského kraje
„Voda je pro Karlovy Vary vlastně důvodem existence, město bylo založeno na břehu řeky Teplé kvůli úžasným termálním pramenům, ale pro svůj rozvoj potřebovalo také pitné prameny svých lesů. Dnes je voda zásadním tématem lidstva, určuje šance na úspěch, zdraví a spokojený život celých regionů a národů. My máme to štěstí, že žijeme v zemi s celkem příznivým vodním režimem. Většina naší země těží z existence promyšlených vodovodních soustav, naše toky jsou rozumně čisté a plné života. Přesto musíme stále pracovat na odolnosti a resilienci našeho vodního systému, protože jak ukázalo poslední dvacetiletí, může se stát, že vody bude v krajině příliš, anebo jako v minulých letech, příliš málo,“ říká Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA, primátorka města Karlovy Vary.
Přes 2 200 km vodních toků spravuje v Karlovarském kraji státní podnik Povodí Ohře. Pečuje také o 16 vodních nádrží. V bezprostřední blízkosti Karlových Varů jsou to vodní díla Březová a Stanovice, jejichž fotografie jsou součástí výstavy. Jejich hlavním účelem je ochrana města před povodněmi, jsou ale také důležitým zdrojem vody. „Nádrž Březová zajišťuje minimální průtok v řece Teplá v málo vodném období. Naopak vodní dílo Stanovice je klíčovým vodárenským zdrojem pro celou oblast Karlovarska a akumuluje vodu pro zásobení této oblasti pitnou vodou. Je to také přehrada s nejvyšší hrází ve správě státního podniku Povodí Ohře,“ říká Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel Povodí Ohře, státní podnik.
Fotografie, které budou na velkoformátových v noci nasvícených panelech k vidění, pocházejí z mnoha institucí a od řady autorů. Snímky zachycují například prameny Amazonky, výzkum chování velryb a delfínů i záběry vody v různých skupenstvích, nebo ničivou povodeň v Praze v roce 2002.
Hlavním partnerem putovní výstavy Voda a civilizace je skupina ČEZ. „České země patří v historii využívání vody pro výrobu elektřiny mezi průkopníky a technologické lídry, ostatně Kaplanovy turbíny dnes najdete ve vodních elektrárnách po celém světě. Voda je cenným zdrojem ekologické elektřiny a významně přispívá k hladkému chodu celé energetické soustavy. Ať už se jedná o velká vodní díla nebo maličké elektrárny na menších tocích. Plně si uvědomujeme, že se voda stává stále vzácnější, a proto hledáme možnosti její úspory všude, kde to jde. Spotřeba pitné vody v elektrárnách ČEZ loni klesla o výrazných 11 procent. Srovnání s rokem 2001 ukazuje dokonce dramatické 65% snížení odběru,“ říká Ing. Daniel Beneš, MBA, předseda představenstva a generální ředitel ČEZ, a. s.
Partnerem výstavy Voda a civilizace je v Karlových Varech také společnost Mattoni 1873, do jejíhož portfolia patří, mimo jiné, i minerální voda Mattoni, která pramení v Doupovských horách. „Mattoni 1873 se zrodila v Kyselce u Karlových Varů. Jsme hrdí na náš původ a cítíme zodpovědnost toto dědictví dále rozvíjet. Proto jsme rádi podpořili výstavu Voda a civilizace. Voda je nejen základem pro život, ale zůstává podstatou našeho podnikání. Usilujeme o ochranu zdrojů našich minerálních vod a celkově se chováme šetrně k životnímu prostředí,“ upřesňuje Alessandro Pasquale, generální ředitel Mattoni 1873 a.s.
„Tématem vody se zabývám již několik let a jsem ráda, že k realizaci expozice dochází právě teď. Máme za sebou suchá léta i zimy a téma nedostatku vody, a především nehospodárné zacházení s vodou je na pováženou. Mnozí z nás mají patrně pocit, že když otočí kohoutkem, tak voda z něj poteče navždy. A tato výstava nás má z tohoto omylu vyvést,“ říká MgA. Olga Menzelová Dis., producentka výstavy.

Více informací >
0 komentářů
přidat komentář