Ve Vídni probíhá výstava připomínající architekta Josefa Hlávku

Josef Hlávka. Vídeňský stavitel, český architekt, evropský mecenáš.

Zdroj
Město Vídeň
Vložil
Tisková zpráva
26.05.2009 21:05
Výstavy

V rámci předsednictví České republiky v Radě EU a letošních oslav 140. výročí otevření vídeňské Státní opery se v této památné budově díky iniciativě Českého centra koná výstava, koncipovaná Národním Muzeem v Praze. Výstava svým návštěvníkům připomene významného českého architekta a  stavitele Josefa Hlávku a jeho působení ve Vídni ve 2. polovině 19. století.
 
Josef Hlávka byl nejen významný český architekt, stavitel a podnikatel, ale také mecenáš, zakladatel nadací a držitel mnoha ocenění a funkcí. Po studiu stavebnictví v Praze a architektury ve Vídni započala v roce 1855 ve Vídni jeho spolupráci s architektem Heinrichem Ferstelem. Hlávka řídil stavbu jeho vídeňských projektů, především burzy a Votivního chrámu. Roku 1861 Hlávka vyhrál ofertu na stavbu vídeňské Dvorní opery podle plánů architektů Eduarda van der Nülla a Augusta von Siccardsburga. Za úspěšnou výstavbu Dvorní opery ve Vídni mu byl udělen titul c.k. státního rady. Dále ve Vídni vystavěl kostel Panny Marie při klášteře lazaristů a kostel Svatého Othmara podle projektu architekta Friedricha Schmidta, věnoval se mnoha dalším zakázkám, stavěl činžovní domy, obchodní domy, paláce, kostely, z části podle vlastních projektů. Celkem zde realizoval 142 staveb. Z důvodu sílících zdravotním problémů však 1869 zrušil svoji vídeňskou stavební firmu a nadále se věnoval převážně dobročinnosti. Zakládal množství různorodých nadací podporujících vědu, umění a vzdělanost, byl mecenášem pražských studentů i předních evropských umělců, mj. Antonína Dvořáka.

Originální exponáty ve vídeňské Státní opeře dokumentují zejména Hlávkovu podnikatelskou činnost ve Vídni. Výstava připomene stavbu budovy dnešní Státní opery, za jejíž provedení byl oceněn samotným císařem Františkem Josefem I. Dále výstava představí Hlávku jako mecenáše nejen pražských studentů, ale i předních evropských umělců. Cílem organizátorů je seznámit návštěvníky vídeňské opery s osobností a působením tohoto českého stavitele, architekta a podnikatele a vyzdvihnout význam jeho odkazu jak pro Vídeň, tak i pro Prahu.

Místo konání: Státní opera ve Vídni – foyer na druhém balkoně
Trvání výstavy: 25. 5.–30. 6. 2009

Kurátor výstavy: Karel Ksandr

Pořadatelé: Národní muzeum, Ministerstvo kultury ČR, Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, České centrum ve Vídni, Státní opera ve Vídni

www.staatsoper.at
0 komentářů
přidat komentář

Související články