SKRYTÝ ŘÁD A VNITŘNÍ PODSTATA JEDINEČNOSTI HISTORICKÝCH MĚST ČR

Původ a atributy památkových hodnot historických měst ČR

Vložil
Galerie Jaroslava Fragnera
30.09.2020 11:23
Výstavy

Výstava sumarizuje výsledky výzkumného projektu NAKI II „Původ a atributy památkových hodnot historických měst České republiky“ (DG16P02R025) zpracovávaného v letech 2016–2020. Zkoumány byly podstatné jevy a atributy vytvářející komplexní pohled na památkové hodnoty v měřítku urbánních celků. Na výstavě a v katalogu jsou prezentovány výstupy hlavních výsledků projektu: Funkční vzorek hypotetického vytyčovacího přístroje „gromy“, Metodika komplexní identifikace a ochrany atributů hodnot historických měst a Mapy atributů komplexní identity historického města. Základní přístup je založen na vzorech analýz stability a proměn městské struktury v časovém i měřítkovém kontextu, primárně zpracovávaných v prostředí GIS.
0 komentářů
přidat komentář