Priestory umenia v šedej zóne

Zdroj
Slovenská národná galéria
Vložil
Tisková zpráva
30.06.2010 19:25
exhibition / výstava

Slovak National Gallery / Slovenská národná galéria
Riečna 1
815 13 Bratislava
www.sng.sk

„art space in a gray zone“ / „priestory umenia v šedej zóne“
projects for transit / projekty pre tranzit

Viedenská technická univerzita
Katedra navrhovania a teórie navrhovania
Univ. Prof. Arch. DI András Pálffy
www.gestaltungslehre.tuvien.ac.at

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry
Mgr. art. Martin Uhrík PhD
www.fa.stuba.sk


03/07/10   Exhibition Opening: / Otvorenie výstavy:

14:00 Slovak National Gallery / Slovenská národná galéria
           Laco Teren (tranzit Bratislava)
           Boris Marte (Erste Foundation / Nadácia Erste)
           András Pálffy (UT Vienna / TU Viedeň)


16:00 tranzit space / priestory tranzitu
          food, drinks and music / jedlo, nápoje a hudba


Výstava „PRIESTORY UMENIA V ŠEDEJ ZÓNE“ dokumentuje sériu architektonických projektov týkajúcich sa priestorovej, urbanistickej a politickej situácie TRANZITU – siete autonómnych iniciatív súčasného umenia a ich špecifickej situácie v meste Bratislava. Pätnásť vystavených projektov sa zaoberá výskumom tém ako krajina, výstavný priestor a faktory produkcie vo výtvarnom umení. Dokumentuje to, ako „napätia“ vyvolané daným prostredím, teda „šedou zónou“ mesta, môžu podnietiť nové a komplexné architektonické riešenia. Prostredníctvom série modelov a architektonických kresieb táto výstava poskytuje prehľad metód a spôsobov navrhovania vyvinutých na Fakultách architektúry vo Viedni a v Bratislave a uvádza divákov aj do aktivít tranzitu Bratislava.

Slovak National Gallery / Slovenská národná galéria

Monday / Pondelok: closed  / zatvorené
Tuesday / Utorok: 10:00 – 17:30 
Wednesday / Streda: 10:00 – 17:30       
Thursday / Štvrtok: 10:00 – 17:30       
Friday / Piatok: 10:00 – 17:30       
Saturday / Sobota: 10:00 – 17:30       
Sunday / Nedeľa: 10:00 – 17:30
0 komentářů
přidat komentář

Související články