Praha 6 připomene 80. výročí výstavy architektury na Babě výstavou

Zdroj
ÚMČ Praha 6
Vložil
Tisková zpráva
24.09.2012 21:20
Praha - Dnes začíná výstava architektury Osada Baba 1932, která je připomínkou 80. výročí výstavy architektury na Babě. Reflektuje významný architektonicko-stavební počin třicátých let 20. století - výstavu nových forem bydlení Osada Baba 1932.

     "Výstava konaná v roce 1932 byla tak mimořádná, že podnítila mnoho generací pedagogů, studentů, architektů, stavařů a památkářů fenomén Osady Baby dále studovat, připomínat a rozvíjet. Dokladem toho je i dnešní vernisáž," uvádí starostka Prahy 6 Marie Kousalíková. Vernisáže se dále zúčastní prof. Petr Ulrich z Fakulty stavební ČVUT, který je zároveň spoluautorem publikace Osada Baba - plány a modely.
     Tehdejší výstava Svazu československého díla, její náplň i uspořádání je dodnes inspirující a ojedinělá. Domy nebyly vystavovány jako objekty technické nebo architektonické nabídky, ale jako živoucí organismy - domy konkrétních majitelů, konkrétních uživatelů. 
     Pro tento záměr byl nalezen pozemek Na Babě v Praze 6 (dříve Prahy XIX) na místě předurčeném pro bytovou výstavbu existujícím regulačním plánem. V roce 1929 vypracoval architekt, výtvarník, urbanista a čestný občan Prahy 6 in memoriam Pavel Janák novou úpravu regulačního plánu, která byla po obtížnějších jednáních nakonec potvrzena. Při této změně byly uplatněny méně hluboké a menší parcely, které předpokládaly střídavé umístění podélně řešených rodinných domů s tím, že na jižní straně byly domy maximálně otevřeny velkými a širokými okny. To umožňovalo nejen maximální proslunění bytů, ale i excelentní výhled.
     Výstavba na rozdíl od podobných akcí v ostatních zemích nebyla financována státem, městem ani jinou organizací, ale hradili ji soukromí stavebníci, odpovědní za provedení a realizaci domu. 
     Osada Baba 1932 nabízí pohled na všech 33 modelů objektů postavených na Babě. U každého modelu návštěvníci naleznou informační panel se jmény architektů i investorů. Výstavu doprovází dobové fotografie. "Zájem o výstavu otevřenou v září před osmdesáti lety byl obrovský a musela být dokonce o měsíc prodloužena. Věřím, že i tato nynější výstava se setká s dobrým a živým ohlasem společnosti," říká starostka.

Výstava bude k vidění 24 hodin denně od 25. 9. - 30. 11. 2012 v galerii Chodník ve Skleněném paláci na náměstí Svobody.
0 komentářů
přidat komentář

Související články