Malí architekti - zakončení česko-polského projektu

Zdroj
Vladimír Balda, FUA TUL
Vložil
Tisková zpráva
01.12.2017 17:20
Česko-polský projekt Malí architekti/Mali architekci bude zakončen výstavou prací dětí a fotografiemi z kurzů. Vernisáž výstavy proběhne v sobotu 9. prosince od 10:00 hodin v Krajské knihovně v Liberci. Práce dětí si můžete prohlédnout již od pondělí 4. prosince do pátku 15. prosince 2017.
Architektura se v rámci primárního vzdělávání nevyučuje jako samostatný předmět. Žáci se na základních školách setkávají s tímto oborem pouze doplňkově a jako součástí kmenových předmětů, dějepisu nebo výtvarné výchovy. Architektura je přitom oborem, který v sobě spojuje technické a humanitní vědy v míře, které u jiných druhů lidské činnosti nacházíme jen málokdy. Je oborem, který pracuje a rozvíjí prostorovou představivost, přibližuje techniku humanitně založeným žákům a naopak dětem s intenzivnějším vztahem k technice ukazuje význam a důležitost humanitních věd.
Cílem rok trvajícího česko-polského projektu Malí architekti / Mali architekci bylo seznámit žáky základních škol s architekturou jako mnohostranným oborem spojující v sobě techniku a výtvarné umění. Zapojením účastníků z dvou sousedních zemí přidalo projektu další rovinu. Příhraniční oblast severních Čech a Dolního Slezska dosud nemá ustálené vazby a propojení, jako je tomu v jiných regionech na společné hranici. Je to důsledek poválečné výměny obyvatelstva a stejného politického vývoje. Přes geografickou blízkost a jazykovou příbuznost se intenzivnější kontakt oživuje jenom pomalu a oboustranné povědomí je zatížené řadou stereotypů.
Projekt Malí architekti / Mali architekci se snažil přispět k vzájemnému poznání. Nedílnou součástí projektu bylo představit nejmladší generaci parnerskou zemi jako jazykově, historicky i kulturně velmi blízkou. Děti i lektoři poznaly vrstevníky z blízkého sousedního státu a díky podobnosti obou jazyků si uvědomili malou velikost jazykové bariéry.
Pevně věříme, že projekt Malí architekti / Mali architekci přání a cíle splnil a že Liberec a Jelení hora již nebudou pro účastníky pouhými body na mapě, ale místa kde zažili mnoho společných zážitků.
Projekt byl finančně podpořen z Fondu mikroprojektů Euroregionu Nisa.

Více informací >
0 komentářů
přidat komentář

Související články