ARTSEMESTR zima 2017 - pozvánka na výstavu

Zdroj
UMPRUM
Vložil
Petr Šmídek
19.01.2017 07:55
Čtyři měsíce intenzivní práce. Semestrální a klauzurní úkoly. Navrhování, konzultace, diskuze. A výsledek toho všeho Vám představí Artsemestr. Artsemestr, celoškolní prezentace všech ateliérů UMPRUM.
Artsemestr je pravidelná přehlídka semestrálních a klauzurních prací studentů UMPRUM, kde všichni představí výsledky svého studijního úsilí na konci každého semestru. Jeho tradice, jak ji známe nyní, začala v roce 2004 díky rozhodnutí tehdejšího rektora prof. Jiřího Pelcla. Studenti své práce vystavují v autentickém prostředí školy – ateliérech, učebnách, někdy i na chodbách.
Témat, přístupů, technik a dalších forem zpracování se nabízí nepřeberná škála. UMPRUM si klade za cíl připravovat své studenty co nejlépe pro praxi. To se odráží i v zadaných tématech a stále častější spolupráci s různými institucemi nebo výrobními firmami. V letošním semestru můžeme například jmenovat město Hradec Králové, firmy Škoda Auto a VW, Baťa, MIKOV, RIM a řadu dalších, které jsou přímo zadavateli nebo poskytují své technologie a výrobní zázemí. Studenti tak dostávají nejlepší možnost, jak se připravit pro své samostatné uplatnění.
 
Vernisáž: úterý 24. 1. 2017 od 19 h

Termín konání akce: 25. 1.–30. 1. 2017

Celá budova UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1

Otevřeno: denně 10–18 hodin

vstup zdarma

Ateliéry a témata
Ateliér architektury I - architektonické koncepce pro město Šluknov
Ateliér architektury II – Utopia – návrh města pro 10 milionů lidí. Pokračování testů, zda lze navrhnout utopii jako funkční a udržitelný městský organismus s výhledem do blízké budoucnosti
Ateliér architektury III - Průmysl 4.0 a potenciál v architektuře – dlouhodobý projekt, booklet k rozpracovanému tématu. Klauzurní práce - Emergent wood fabrication - experimentální metody prototypizace a výroby ze dřeva.
Ateliér architektury IV - "Semestr na zakázku"- spolupráce s městem Hradec Králové – obnova objektu konferenčního centra Aldis v kontextu s urbanistickým plánem a historií města.
Ateliér průmyslového designu - I. ročník již tradičně řešil stylizaci přírodniny a jejího převedení do užitného předmětu, II-V. ročník zpracovával projekt pro Škoda Auto a VW na téma Fit2Digital v automobilové dopravě. Prezentace proběhla pomocí augmentované a virtuální reality a je k vidění na stránkách ateliéru.

Klauzurní práce - nová cvičební pomůcka ve spolupráci s firmou Martina Krofoně
Ateliér designu nábytku a interiéru – I. ročník „BOX“ návrh libovolného produktu / předmětu do kartonové krabice daných rozměrů, II. – V. ročník mezinárodní soutěž na téma čalouněné křeslo pro firmu RIM

Klauzurní práce – I. ročník – konferenční stolek pro firmu RIM, II-V. ročník – výstavní stánek pro firmu RIM na Designblok 2017


Ateliér produktového designu - Věstonická venuše - etuje a vitrína
Klauzurní práce - prvek pro sdílení knih ve veřejném prostoru
Ateliér sochařství – volné téma
Ateliér malby – volné téma
Ateliér intermediální konfrontace – volné téma
Ateliér supermédií – volné téma
Ateliér fotografie – problematika predikce a prognóz. Vystavené práce budou povětšině zkoumat konkrétní fenomény týkající se zejména prostředí internetu a nových technologií.
Ateliér skla - "Všechno co se děje kolem žárovky" – především řešení závěsného svítidla, či světelného objektu.

Klauzurní práce  - spolupráce se společností Verreum, která se zabývá stříbřením skla a vytvářením skleněných tvarů vhodných pro tyto postupy
Ateliér keramiky a porcelánu – historické glazury
Klauzurní práce – Ornament a zločin – volná reakce na esej Adolfa Loose
Ateliér K.O.V. – užitný předmět nebo volný objekt z hliníku – spolupráce s firmou SPIRAL, spolupráce s firmou MIKOV

Klauzurní práce – Maska a její podoby
Ateliér módní tvorby – Film / Movie – studenti reagovali na vybrané ikonické filmy: The NeverEnding Story, Orlando, Dazed and Confused, Twin Peaks, Fruit Of Paradise
Ateliér designu oděvu a obuvi – Personal Coat – projekt cílený na zakázkovou tvorbu, Projekt Baťa – návrhy pánské a dámské obuvi, kdy vybrané modely budou následně vyráběny a prodávány firmou Baťa.


Ateliér textilní tvorby - Textilní architektura – pavilon pro setkávání lidí (z konstrukce garáže)
Ateliér Ilustrace a grafiky – Barák - společný komiksový dům, příběhy z jednotlivých bytů...; odborný časopis; Raport – bohatý vzor k různorodému použití, Sbírka – nová kniha zaznamenávající metodiku sběru a třídění  
Klauzurní práce – Karkulky – různí autoři, styly a způsoby vyprávění v malém formátu

Ateliér tvorby písma a typografie – Ateliérový pivovar – kompletní řešení od názvu, značky, grafického designu veškerého vybavení + publikace shrnující výsledky půlroční práce.

Klauzurní práce – propagace „Ateliérového pivovaru“ – neonové reklamy
Ateliér grafického designu a vizuální komunikace - Virtuální realita a její promítnutí do vizuálního stylu hororového festivalu
Ateliér filmové a televizní grafiky – loutkový film na téma strach + soubor grafik na téma Strach
Klauzurní práce – titulky pro loutkový film na téma Strach

Vystaveny budou také scény a loutky k natočeným filmům a promítáno pásmo animací, které vznikly pro projekt POKOJE v Cihelné ulici v říjnu 2016.
Grafický design a nová média – kniha vydaná k 10 letům existence ateliéru POP10 a práce související s přípravou oslav výročí; dále časopis redesign Cinepur, návrh vizuálu festivalu Dvořákova Praha, vánoční výlohy pro Kosmasb...

Více informací >
0 komentářů
přidat komentář

Související články