[anastomosis] - propojené město

Zdroj
Centrum současného umění DOX
Vložil
Tisková zpráva
27.01.2012 18:50
Výstavy

Petr Hájek

Výstava [anastomosis] představí výsledky výzkumu, který probíhal v uplynulých dvou letech v  ateliéru Petra Hájka a Jaroslava Hulína na Fakultě architektury ČVUT v Praze, ve spolupráci s Laboratoří Experimentální Architektury (LEA).
Výzkumná práce měla za cíl najít nové, inovativní přístupy v oblasti urbanismu. Výsledkem je metoda propojování města architekturou, která pomáhá aktivovat jeho regenerační proces bez pomoci nákladných přestaveb a změn. Tato architektura byla pojmenována [anastomosis] podle termínu používaného v medicíně a biologii k označení propojení orgánových systémů v těle. 
Myšlenky výzkumu byly prověřovány na konkrétních návrzích pro čtyři městské lokality: 3 na území hlavního města Prahy a 1 na území města Karlovy Vary.
Dvouletá práce studentů ateliéru Petra Hájka a Jaroslava Hulína je shrnuta v kurátorsky připraveném výstavním projektu, který prezentuje výsledky výzkumu v divácky srozumitelné formě.
Výstava představí pro každou lokalitu více než 16 různých návrhů. Divák tak bude moci zhlédnout 65 trojrozměrných modelů. Každý návrh je doprovázen vizualizacemi a technickými výkresy ve speciální instalaci s velkoplošnými projekcemi. To vše na výstavní ploše 900 m².

Vedoucí ateliéru doc. Petr Hájek k východisku projektu říká: „Současné evropské město je evolučně zamrzlé. Z hlediska urbanismu a infrastruktury je pevně definované. O to bolestněji přijímá nové výzvy a potřeby. Na základě dvouletého výzkumu v oblasti urbanismu vznikl projekt [anastomosis].
Nechceme město přestavovat, doplňovat nebo regulovat. Chceme pouze nastartovat jeho regenerační proces. Chceme v jeho tkáni vytvářet propojení, která budou aktivovat a prokrvovat jeho části. K pojmenování naší práce jsme si z medicíny vypůjčili termín „anastomosis“ obecně označující systémové propojení v těle. Pokud propojení zanikne, tkáně a orgány odumřou. Cílem naší práce je skrze architekturu [anastomosis] oživit potřebné části města bez pomoci nákladných přestaveb a změn.“

Na jedno z důležitých zjištění, která vyplynula v průběhu výzkumu, poukazuje odborný poradce projektu, Cyril Říha: „Ukazuje se, že to, o co jde, nejsou v prvé řadě domy samy, ale především to, jak realizují funkci nového propojení městských částí, a vposled že nejde o stavby vůbec, ale pouze o ona spojení (ať už jakkoli realizovaná). Neslýchaně to ale bude znít jenom v době růstu (hospodářského či populačního), kdy prvořadým úkolem architektury je stavět domy, méně ale snad v období stagnace či poklesu, který právě v tzv. rozvinutém světě zažíváme a který i před architekturu klade nové otázky. Architektura [anastomosis] nepřidává prioritně do městské tkáně nové stavby (protože je nikdo nepotřebuje), ale nová občerstvující propojení. Jejím smyslem není zvětšovat město, ale zvětšovat jeho propojenost, prokrvovat je novými spojeními. Nemusí to být frekventované komunikace, naopak, větší síla je v nenápadných slabých vazbách, které aktivují a nechávají kolovat energie (položme si otázku, co všechno to může být?) uzavřené a skryté jen v některých částech města.“

Termíny doprovodných programů:
29. 2. od 19.00 hodin
7. 3. od 19.00 hodin
14. 3. od 19.00 hodin

Partneři výstavy:
FA ČVUT; Bulb, spol. s r.o.; Copy General s.r.o.; Etna, spol. s r.o.; Kodak; Häfele Czech & Slovakia s.r.o.; Acer; MY DVA group, a.s.; Tenzona s.r.o.

Výstavu podpořili:
Nadační fond Art-Now; Easytalk s.r.o.; BScom s.r.o.; Nevšímal, a.s.; Kino Svět Cheb; Riganti s.r.o.; KOSYKA, s.r.o.; Cigler Marani Architects; ALTERNATIVA; faama cz s.r.o.

Partneři centra DOX: 

Zdeněk Bakala; Hlavní město Praha; TECHO, a.s.; Premiant City Tour s.r.o.; Poster Infinity s.r.o.
Program centra DOX se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

Mediální partneři centra DOX:

Hospodářské noviny; RESPEKT; Prague Events Calendar
0 komentářů
přidat komentář

Související články