agps transformations - zahájení výstavy

Zdroj
GJF
Vložil
Tisková zpráva
06.09.2018 16:50
Praha

Staré Město

agps architecture

Výstava agps transformations prozkoumává pojem času v urbanistických procesech prostřednictvím vybraných projektů, které vznikly ve studiích agps architecture v Curychu a Los Angeles. Zaměřuje se na vztahy různých časových horizontů proměn prostoru: horizont urbanistického rámce, výstavba domů reprezentující střední časový horizont a bezprostřední události všedního dne. V souvislosti s nepředvídatelnými výzvami měnícího se kontextu, výstava poukazuje na důležitost flexibility a přizpůsobitelnost prostorových schémat, jako protiklad k a priori determinovanému, idealizovanému, konečnému stavu, který je jen mimořádně zřídka dosažen.

18:00 - neformální přednaška / úvodní prezentace Manuela Scholla & Matěje Draslara ve Svatováclavském sále Betlémské kaple
19:00 - performance / zahájeni výstavy / zakončení instalace za aktivní spoluúčasti návstěvníků
19:30 - hlavní koncerty Betlémské kulturní noci: Veena, Metronome Blues

0 komentářů
přidat komentář

Související články