V soutěži o návrh expozice k dějinám Němců zvítězil PROJEKTIL

Vložil
Tisková zpráva
22.06.2011 22:20
Projektil architekti

V architektonicko-výtvarné soutěži o návrh „Realizace trvalé expozice k dějinám Němců v českých zemích“, vyhlášené vědeckou a kulturně-vzdělávací společností Collegium Bohemicum, zvítězila architektonická kancelář PROJEKTIL ARCHITEKTI.

Předseda poroty Ing. arch Tomáš Hradečný soutěž shrnul: „Tabuizace tématu odvozená od dlouhodobě problematického výkladu našich vlastních dějin mě před zahájením soutěže naplňovala obavami, zda architekti obstojí. Obstáli. Mezi několika výbornými pracemi vybrala porota návrh ateliéru Projektil, který ji ve vzájemném dialogu druhého kola přesvědčil o svých schopnostech vytvořit s Collegiem Bohemica tým a dotáhnout projekt do úspěšného konce." Soutěž proběhla v souladu se soutěžním řádem Komory českých architektů a zúčastnilo se jí celkem 30 uchazečů, členové jednotlivých týmů pocházejí z ČR, Slovenska, Dánska a Německa. Do finále postoupily 4 návrhy. Kromě vítěze a dalších dvou umístěných finalistů porota ocenila i další 4 návrhy.

Porota soutěže označila vítězný výtvarný koncept jako projekt na současné mezinárodní úrovni, který umožňuje souhru poznávacího a emocionálního působení na návštěvníka. Nechává maximálně otevřený prostor pro prezentaci muzejních exponátů, které stojí z hlediska tvůrců koncepce expozice v centru pozornosti. Ředitelka Collegia Bohemica, Mgr. Blanka Mouralová, navíc ocenila vítězovu otevřenost a ochotu k dialogu: „Při přípravě expozice k dějinám německy mluvících obyvatel českých zemí klademe od samého počátku důraz na dialog – ať už v rámci naší pracovní skupiny, vědecké rady, či spolupráce s desítkami odborníků u nás i za hranicemi. Jsme opravdu rádi, že v ateliéru Projektil nacházíme dalšího partnera k vzájemným rozhovorům, které jsou podle našeho názoru nejlepší cestou k našemu cíli.“

Všechny návrhy architektonické soutěže si veřejnost může prohlédnout na výstavě, která bude zahájena v rámci slavnostního otevření budovy Musea v Ústí nad Labem dne 29. června 2011 a potrvá až do podzimu letošního roku.

Vítězný návrh od PROJEKTIL ARCHITEKTI

Výsledky soutěže:

1. cena 250 000 Kč - návrh číslo 20
PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o. - Mgr. Akad. arch. Roman Brychta, Ing. arch. Petr Lešek, Grafické studio Kultivar - MgA. Zuzana Brychtová Horecká, MgA. Jana Delafontaine, Jean Marie Delafontaine, Ondřej Šorm; spolupráce Ing. arch. Bohdana Linhartová, Ing. arch. Tomáš Bouma, Doubravka Olšáková

2. cena 150 000 Kč - návrh číslo 25
Ing. arch. Kristina Magasaníková, Ing. arch. Jan Magasaník, Ing. arch. Roman Prachař, Matias Labarca Clausen, arkitekt MAA, studio Najbrt

3. cena 90 000 Kč - návrh číslo 14
SGL projekt, s.r.o. - Akad. arch. Jiří Javůrek; spolupráce Ing. arch. Silvie Bednaříková, Ing. arch. Vladimír Thiele, Ak. mal. Ivan Král

Odměna 60 000 Kč - návrh číslo 22
Ing. arch. Petr Dobrovolný, Ing. arch. Radim Horák

Odměna 50 000 Kč - návrh číslo 4
Ing. arch. Andrej Fencl; spolupráce Ing. arch. David Pulkrábek

Odměna 20 000 Kč - návrh číslo 5
Ing. akad. arch. Vladimír Štulc, Ing. arch. kryštof Štulc

Odměna 20 000 Kč - návrh číslo 19
Ing. arch. MgA. Martin Rusina, MgA. Marcela Steinbachová, Ing. arch. Matyáš Sedlák, David Korecký, MgA. Adéla Svobodová
0 komentářů
přidat komentář

Související články