Unikla jména vítězů soutěže na řešení hlavního náměstí ve Zbraslavi

Vložil
Tisková zpráva
24.09.2020 17:50
Praha

Zbraslav

Luboš Františák

Vedení pražské městské části Zbraslav si dalo za cíl vytvořit kvalitní veřejný prostor napomáhající veřejnému životu a současně nelézt vhodné dopravní řešení, ve kterém budou chodci, veřejná doprava a individuální automobilová doprava tvořit logický celek. Předmětem otevřené soutěže bylo nalezení funkčního řešení pro hlavní náměstí v historické zástavbě městské části Praha-Zbraslav.

Porota vybírala z celkem 31 došlých kompletních návrhů. Na prvním místě se umístil návrh Luboše Františáka, Viktora Schwaba a Matěje Ondrucha z Brna. Jako druhý se umístil návrh z dílny ateliéru tečka a Ateliéru RENO autorů Luboše Klabíka, Tomáše Klapky, Jitky Žambochové, Jaroslava Maliny, Natálie Polesňákové, Kristýny Cmíralové a Jiřího Koudelky z Benešova. Třetí místo obsadil návrh pražských tvůrců Ondřeje Tučka, Jana Bintera, Anny Blažkové a Matouše Štrby.

Všechny tři vítězné návrhy velkou měrou vyhověly požadavkům zadání a naplnily očekávání zadavatele. Porota navíc ocenila dva další zdařilé návrhy mimořádnou odměnou. „Příjemně mě překvapil velký počet a kvalita došlých návrhů. Kterýkoliv z trojice vítězných návrhů by dokázal spolehlivě vyřešit dopravní situaci na náměstí a znamenal by výrazné zkvalitnění veřejného prostoru.“ uvedla za zadavatele starostka MČ Praha-Zbraslav paní Zuzana Vejvodová.

Výsledky soutěže schválilo na svém zasedání 23. září 2020 zastupitelstvo městské části. Následovat bude jednací řízení bez uveřejnění, kdy se bude jednat o smlouvě postupně se třemi oceněnými. Rekonstrukce náměstí je také jedním z projektů v rámci programu koordinátoři participace, který řeší efektivní zapojení a spolupráci různých subjektů při plánování investic v hlavním městě.

Veřejnost se může se soutěžními návrhy seznámit na výstavě, která bude od 29. 9. přístupná v Městském domě v Praze-Zbraslavi v otevírací době knihovny.
0 komentářů
přidat komentář

Související články