Tým mladých českých architektů uspěl v mezinárodní architektonické soutěži

Zdroj
Kurtis+partners
Vložil
Ondřej Zloský
16.07.2011 09:55
V mezinárodní soutěži London Olympic Games Information Pavilion, které se účastilo několik stovek architektonických týmů z celého světa, se mezi desítku nejlepších probojovali také čeští architekti Kurtis+partners [Iveta Kolláriková, Marta Bímová, Vlado Hrivňák a Gabriel Sedlak] z Brna.
„Sport může mít škodlivý či blahodárný vliv. Záleží na tom, jak se k němu postavíme, jaké mu dáme zaměření. Může vyvolat chamtivost i nejnižší pudy,  ale také nejušlechtilejší touhy, může rozvíjet smysl pro čest a spravedlnost. Může být zkažený i rytířský. Sportu můžeme použít k přípravě války stejně dobře jako k upevňování míru“.
Pierre de Coubertin

Philosophy
Olympijské hry v Londýně roku 2012 se odehrávají v zemi, která nesporně ovlivnila a ovlivňuje svět tak, jak jej dnes známe. Výzvou těchto OH je návrat k původním hodnotám sportovního soutěžení v duchu rytířství a vzájemné úcty.
Historicko-filozofické souvislosti vzniku antických i novodobých olympijských her sahají ve své podstatě k výchově člověka. Kalokagathía hovoří o spojitých nádobách, vzájemně se podporujících v růstu. Olympijská myšlenka podporuje ve výchově ke sportu, uspokojuje však nejenom prvotní touhy člověka, ale usiluje o dosažení posvátného duchovního míru.
Návrh vkládá do náměstí motiv čtverce a kruhu a upozorňuje tak na vztah mězi zemskou hmotou a božskou podstatou člověka.
Pavilon je koncipován na základě „Kruhu“ představujího jednotu, dokonalost, osvícení, boha a věčnost. Prostorová forma pavilonu se tyčí nad náměstím a spočívá na hraně zvýšené platformy před Národní galerií, kde pavilon dosedá k zemi. Svým dynamickým usazením znázorňuje neustálou snahu člověka dosáhnout výše. Kruhová venkovní krytá rampa je otevřenou arkádou s naváznými funkčními provozy. Hlavní vstup je realizován centrálním schodištěm, případně z horního předprostoru Národní galerie. Konstrukce pavilonu je rámová - z vysokopevnostní oceli, opláštěná hliníkovou skořepinou.
Vítězný sloup na Trafalgarském náměstí vznikl jako odkaz na válečné vítězství admirála Nelsona a na čas OH se sloup zahalí do lehkého průhledného čtvercového sloupu s diodami. Čtverec symbolizuje hmotu a zemi. Opláštění sloupu bude zajišťovat subtilní filigránová konstrukce, která bude až po sochu samotnou potažena síťovinou. U paty sloupu budou ze všech stran umístěny obrazovky. Hlavicí sloupu zůstane nasvícená socha.

Script
V době konání Olympijských her bude Trafalgarské náměstí přirozeným bodem setkávání. Zahalený Nelsonův sloup se stane dálkovým poutačem a bude sloužit pro propagaci Olympijských her.
Pavilon ve vrcholu náměstí bude rovněž obepnut síťovinou s diodami. Stane se informačním centrem pro návštěvníky a bude plnit funkci multimediálního muzea, kde se účastníci dozví vše o historii a myšlenkách Olympijského hnutí.
Pavilon pracuje s prostorem náměstí, přirozeně doplňuje prostor schodiště a povyšuje jej svou kruhovou formu, která vytváří pocit prstence pod kopulí. Skýtá mnoho zajímavých panoramatických výhledů na Londýn.
0 komentářů
přidat komentář

Související články