Soutěž na rekonstrukci náměstí v Uh. Hradišti vyhrál ateliér ofschem architekti

Vložil
ČTK
27.03.2024 21:55
Uherské Hradiště

ofschem architekti

Uherské Hradiště – Urbanisticko-architektonickou soutěž na rekonstrukci Masarykova náměstí v Uherském Hradišti vyhrála společnost ofschem architekti z Brna. Porota posuzovala 11 návrhů. Vítězný tým nyní město vyzve k dopracování návrhu a následně ke zpracování všech stupňů projektové dokumentace včetně dokumentace pro výběr zhotovitele a autorský dozor, uvedli v dnešní tiskové zprávě zástupci uherskohradišťské radnice. Termín zahájení rekonstrukce náměstí zatím není známý.

Naposledy stavbaři centrální náměstí výrazněji upravili v druhé polovině 50. let minulého století. Odhadované náklady na jeho připravovanou rekonstrukci se pohybují v desítkách milionů korun. "Náměstí by primárně mělo sloužit lidem a ti by se na něm měli cítit příjemně. Proto ve vítězném návrhu oceňuji nové vodní prvky, ekologické nakládání s dešťovou vodou, doplnění zeleně, bezbariérové řešení a celkové zklidnění dopravy tak, aby se zde lidé cítili nejen dobře, ale také bezpečně," uvedl starosta Stanislav Blaha (ODS).

Ocenil, že návrh počítá také s připomenutím pozůstatků kostela svatého Jiří, který stával uprostřed náměstí. "Jeho samotné ztvárnění je v rámci návrhu připraveno reagovat na výsledky archeologického průzkumu, který bude projektu rekonstrukce náměstí předcházet. Masarykovo náměstí není jen plochou celoměstského významu, ale je důležité pro celý slovácký region, proto vítám také zapracování prvků, které podporují místní identitu," doplnil starosta.

Návrh společnosti ofschem architekti zahrnuje celkové scelení plochy náměstí, v jeho severní části počítá s novým vodním prvkem. Věnuje se i okolním ulicím. "Z pohledu dopravy bude nově náměstí dostupné pouze ulicí Poštovní, která bude sloužit jako jediná obousměrná komunikace," uvedli zástupci radnice.

Krátkodobě lidé na náměstí zaparkují podél průčelí části radnice a pošty. Blízká Nádražní ulice by měla zůstat průjezdná pouze pro zásobování, návrh v ní počítá s pěší zónou. Vzniknou v ní menší tržní místa s případným umístěním foodtracků. V ulici by mohly začít fungovat i další venkovní zahrádky kaváren nebo cukráren.

Porotu soutěže tvořili architekti, hodnocení se zúčastnili také experti na dopravu, památkovou péči a archeologii. S vítěznou společností chce město návrh dále rozpracovávat a také jej konzultovat s dotčenými orgány nebo organizátory kulturních akcí, zapojit plánuje i veřejnost. Soutěžní návrhy si zájemci budou moci od 29. dubna prohlédnout na výstavě v jezuitské koleji na Masarykově náměstí. Výsledky soutěže jsou zveřejněny na webu města.
0 komentářů
přidat komentář