Soutěž: Dřevěný dům 2010

Veřejná architektonická soutěž a soutěžní přehlídka

Zdroj
Česká komora architektů (www.cka.cc)
Vložil
Martin Rosa
26.10.2009 09:20
Soutěže

Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu domu pro bydlení s podstatným použitím technologie skládané z dřevěných prvků, výrobků z aglomerovaného dřeva, nebo stavebnicových systémů na bázi dřeva, včetně srubových a roubených.
Účastníci soutěže mohou soutěžní návrhy přihlásit do dvou soutěžních kategorií:
 • A) Realizovaný energeticky úsporný rodinný dům blíže definovaný zadávacími podmínkami a zkráceným Dokumentem národní kvality vytvořeným pro potřeby soutěže
 • B) Návrh nízkoenergetického rodinného domu (dosud nerealizovaného) blíže definovaný zadávacími podmínkami a zkráceným Dokumentem národní kvality vytvořeným pro potřeby soutěže
Vyhlašovatelé
Nadace dřevo pro život, Kamýcká 1176, 165 21 Praha 6
Asociace dodavatelů montovaných domků, Národní třída 10, 110 00 Praha 1
Moravskoslezský dřevařský klastr, 742 51 Mošnov 324
 
Sekretář soutěže
Ing. Jan Řezáč -  Nadace dřevo pro život, Kamýcká 1176, 165 21 Praha 6, tel: 724 576 008; e-mail: jan.rezac@drevoprozivot.cz

Zástupce sekretáře soutěže
Mgr. Dita Pavelková, Kancelář ČKA, Josefská 34/6, 118 00 Praha 1, tel.: 257 535 034; fax: 257 532 285; e-mail: dita.pavelkova@cka.cc (místo pro vyřizování korespondence, dotazů, přebírání soutěžních návrhů)

Porota
Řádní členové poroty
 • Petr Kuklík, CSc.
 • Ing. Jitka Beránková, PhD.
 • Doc. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D.
 • Ing. arch. Pavel Horák
 • Ing. arch. Mojmír Hudec
 • Ing. arch. Vladimír Balda
 • Ing. arch. Petr Lichnovský
Náhradníci poroty
 • Stanislav Müller, DiS.
 • Ing. arch. Kamil Mrva
Ceny a odměny:
Kategorie A
Nefinanční ocenění (dřevěná soška, diplom, čestné uznání)

Kategorie B
1. cena: 100.000 Kč
2. cena: 75.000 Kč
3. cena: 50.000 Kč
 
Termíny
 • Datum vyhlášení soutěže:  20. 10. 2009
 • Lhůta k podání dotazů:  13. 11. 2009
 • Lhůta k zodpovězení dotazů:  20. 11. 2009
 • Datum odevzdání soutěžních návrhů:  6. 1. 2010 do 12 hod.
Bližší informace a soutěžní podmínky naleznete na webu České komory architektů >
0 komentářů
přidat komentář

Související články