Řešení mostu přes ul. Mezibořská v Litvínově - výsledky soutěže

Jednofázová projektová architektonicko-konstrukční soutěž

Zdroj
Česká komora architektů
Vložil
Tisková zpráva
02.01.2017 21:35
Marek Blank
Petr Tej
Dominik Císař
Ondřej Císler
Jaroslav Slavíček
Libor Kábrt

Předmětem soutěže o návrh bylo řešení nového přemostění ulice Mezibořská v Litvínově. Vyhlašovatel očekával návrhy řešení přemostění ulice včetně jeho stavebních a územních souvislostí - návaznosti komunikací a dalších veřejných prostor - parkovacích ploch pod mostem, zastávky MHD, vhodné doplnění zeleně. Cílem návrhu mělo být nalezení vhodného architektonického řešení přemostění ul. Mezibořská v lokalitě, kde most výrazně zasahuje do okolní zástavby.

Základní požadavky vyhlašovatele:

- kvalitní návrh mostu včetně veřejného prostoru

- kvalitní řešení dopravních vztahů

- zachování parkovacích kapacit v prostoru pod mostem

- respekt k architektonickým a urbanistickým hodnotám místa

- minimalizace investičních a provozních nákladů stavby

- zapojení zeleně v městském prostoru

Vyhlašovatel: Město Litvínov
Zastupuje: Bc. Kamila Bláhová, starostka města
Sekretář soutěže: Ing. Lucie Krupková, Městský úřad Litvínov

Řádní členové poroty - závislí
Mgr. Kamila Bláhová, starostka města Litvínov
Ing. Pavel Andrt, vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje MěÚ Litvínov
Ing. Blanka Stýblová, zástupce majitelů domů ul. Mezibořská

Řádní členové poroty - nezávislí

Doc. Ing.arch. Akad.arch. Jan Šépka
Ing.arch. Pavla Pannová
Ing.arch. Lada Kolaříková
Ing.arch. Marek Janatka

Náhradníci poroty - závislí
Erika Sedláčková, místostarostka města
Ing. Thomas Sebastien Müller, zastupitel města
Eva Šišková, zástupce organizace MY Litvínov, z.s.

Náhradníci poroty - nezávislí
RNDr. Milan Svoboda
Doc. Ing.arch. Antonín Novák

Přizvaní odborní znalci: 


- statik - konstruktér mostních konstrukcí 

- rozpočtář Porota může v průběhu soutěže navrhnout přizvání odborných znalců pouze s výslovným svolením vyhlašovatele. 


Datum konání soutěže: 29. 08. 2016 - 22. 11. 2016
Datum zveřejnění výsledků: 21. 12. 2016
Počet odevzdaných návrhů: 10
Ceny a odměny celkem: 550000,- Kč2. cena: 250000,- 
Kč
Autoři: Ing.arch. Petr Tej, Ph.D., Janek Srnka, 
Ing.arch. Marek Blank
Hodnocení poroty: Porota ocenila zvolené proporce a měřítko konstrukce, návrh je svými liniemi designově přesvědčivý zejména pro čistotu, lapidárnost, jednoduchost a subtilnost - pravdivě vstupuje do kontextu místa - investiční náklady se jeví jako reálné - porota doporučuje v dalších stupních PD obhájit řešení detailů při zachování celkové koncepce
3. cena: 125000,- 
Kč
Autoři: Ing.arch. Dominik Císař , Ing.arch. Josef Choc, MgA. Ondřej Císler, Ph.D.
Hodnocení poroty: Návrh přináší zajímavé architektonické řešení a celková koncepce je přesvědčivě zpracována jak výtvarně, tak konstrukčně - porota diskutovala adekvátnost výtvarně pojatého řešení pro kontext území - veřejný prostor pod mostem je řešen v souladu se zadáním - porota ocenila elegantní řešení celkového konceptu
3. cena: 125000,- 
Kč
Autoři: Ing.arch. MgA.Petr Souček, Ing. Jan Bažil, 
Ing.arch. Jaroslav Slavíček
Hodnocení poroty: Konstrukční řešení je ekonomické, reálné, snadno udržovatelné - porota ocenila transparentnost řešení prostoru pod mostem - ryze konstrukční řešení, které je po urbanistické stránce potřeba dořešit
Odměna: 25000,- 
Kč
Autoři: Refuel s.r.o. / Ing.arch. Kamila Petráková, Ing.arch. Denisa Kyselicová, Ing.arch. Zbyněk Ryška, Ing.arch. Jan Skoupý
Hodnocení poroty: Návrh přináší netradiční pohled na celé území v podobě souvislé hmoty řešeného úseku mostu - porota oceňuje komplexnost celkového urbanistického řešení, pochopení širších vztahů a sebejistotu vyjádření názoru - návrh maximálně zužuje mostní konstrukci a tím zvětšuje odstup od bytové zástavby - nejméně náročná konstrukce z hlediska nákladů na výstavbu i následné údržby - konstrukce vytváří vizuální bariéru - není splněn požadavek na parkování - chybí chodník na mostní konstrukci
Odměna: 25000,- Kč
Autoři: 
Akad.arch. Ing.arch. Libor Kábrt, Ing.arch. Gabriela Elichová, Ing.arch. Martin Elich
Hodnocení poroty: Porota ocenila komplexní zpracování veřejného prostoru - deklarované investiční náklady se jeví vzhledem k prodloužení mostu jako nereálné, odhadované skutečné náklady výrazně převyšují ekonomické možnosti zadavatele - zajímavě řešená konstrukce vč. podrobného řešení osvětlení v prostoru pod mostem


Vice informací >
0 komentářů
přidat komentář

Související články