O podobě parkovacího domu v Klatovech rozhodnuto

Zdroj
JUDr. Jiří Štancl
Vložil
Tisková zpráva
11.02.2010 00:30
PROJEKTSTUDIO

Návrh ostravského PROJEKTSTUDIA
Na svém zasedání dne 9. 2. 2010 vybrali klatovští zastupitelé podobu budoucího parkovacího domu, který má stát  na místě dosavadního provizorního parkoviště vedle Kulturního domu. Vítězem se stal návrh č. 39 , jehož autory jsou architekti  David Kotek, Jaroslav Kotek a Marek Obtulovič  z PROJEKTSTUDIA Ostrava  za spolupráce Mai Lan Chi a Pavla Poloka. Návrh počítá se 128 parkovacími místy. V hlasování veřejnosti na webových stránkách města Klatovy získal návrh druhý největší počet hlasů (183). Jedná se o týž návrh, který shledala  nejlepším  odborná porota, tvořená ing. arch. Jiřím Mergerem, doc. ing. arch. Zdeňkem Fránkem a ing. Josefem Kubecem a náhradnicí ing. arch. Hanou Ryšavou, CSc. Oceněné návrhy lze shlédnout na webových stránkách města www.klatovy.cz nebo na stránkách České komory architektů.


Investorem záměru by se měl stát soukromý subjekt. Město jej hodlá najít tak, že nabídne k prodeji pozemky, určené k zastavění s tím, že investor by výstavbu uskutečnil podle vítězného návrhu.

Klatovy uspořádaly vůbec poprvé  od r. 1990 veřejnou architektonickou soutěž. Přestože stavební místo je poněkud stísněné, zájem o účast v soutěži předčil očekávání. V krátkém  období se sešlo  celkem 44 návrhů, z nichž 43 splnilo předepsané podmínky a bylo hodnoceno. Tři návrhy, které porota vyhodnotila jako nejlepší, byly předloženy k veřejné diskusi na internetu a na konec je projednalo a vítěze určilo, s přihlédnutím k názoru poroty i obyvatel , městské zastupitelstvo.  Vysoká úroveň  soutěže  podle mého názoru byla dána především  zásluhou výborně vybrané poroty. Jména porotců totiž garantovala vysokou úroveň odbornou i  nestrannost rozhodování a už tím přitahovala zájemce.  Významnou pomoc při zorganizování soutěže poskytla Česká komora architektů, jmenovitě paní ing. Ludmila Cepáková  z Brna.

Zasedání zastupitelstva se bohužel nemohla pro nemoc zúčastnit nová městská architektka, její názor, shodný s názorem poroty, tlumočil zastupitelům starosta.
JUDr. Jiří Štancl
Návrh ostravského PRoJEKTSTUDIA
0 komentářů
přidat komentář

Související články