Ji.hlavský festival vyhlašuje architektonickou soutěž

Zdroj
Iveta Černá, Filmový festival Ji.hlava
Vložil
Tisková zpráva
04.03.2019 20:50
Jihlava

Soutěž: Ji.hlavský festival vyhlašuje soutěž na architektonické zpracování a realizaci festivalových prostor
Během desetileté spolupráce s MFDF Ji.hlava vtělili architekti Josef Čančík (ECHTarchitektura) a Vít Šimek (H3Tarchitekti) festivalovým místům i veřejnému prostoru v Jihlavě výjimečný a nezapomenutelný ráz, který si získal respekt návštěvníků festivalu i architektonické obce. Svou architektonickou koncepci rozšířili na cílenou interakci s městem a jeho obyvateli, čímž dali festivalové architektuře – nejen v českém kontextu – zcela výjimečnou podobu. Na tovární komín s vyhlídkou, věčně hořící ohniště, regál na odkládání paměti a minulosti či interiéry vytvořené pomocí klasických barevných ovocnářských přepravek budou nejen festivaloví návštěvníci ještě dlouho vzpomínat.
Nás moc těší, že byl tento křehký druh architektury zařazen i do české architektonické ročenky, a Josefovi, Vítovi a jejich spolupracovníkům moc děkujeme za hravou a inspirativní dekádu! Nyní hledáme architektonické partnery (a parťáky) na dalších deset let. Přihlaste se a představte nám, jak by měla originální festivalová architektonická koncepce vypadat podle vás. Těšíme se!

Zadání
Cílem soutěže je nalézt kreativní a udržitelnou podobu jednotlivých prvků v interiéru i exteriéru tak, aby spolu vzájemně vizuálně korespondovaly, splňovaly všechny funkční požadavky a umožňovaly variantní řešení v závislosti na požadavcích plynoucích z kontextu jednotlivých prostor.
Festivalová architektura zahrnuje následující body:

Dům kultury odborů (DKO)

Nejvytíženější festivalová budova, která hostí dvě festivalová kina, VR Zone, kavárnu/bar a mezipatro sloužící přes den jako odpočinková zóna a v noci jako party stage. Vedle interiéru klademe důraz také na zpracování vstupu do budovy a prostoru před DKO, ve kterém chceme zachovat malé “náměstí” se stánky s občerstvením.

Venkovní označení festivalových kin

Festivalové projekce a další akce se konají ve více než 10 budovách, které jsou rozeseté po městě. Označení jednotlivých míst má za cíl nejen ulehčit orientaci návštěvníků ve městě, ale také zviditelnit festival a oživit město.

Navigace v interiéru

V řadě budov festival využívá hned několik místností. Pro snadnou orientaci návštěvníků je důležité jednoduchým způsobem řešit také navigaci uvnitř budov.

Akreditační přepážky a další mobiliář

Vzhledem k tomu, že se festivalové aktivity konají v prostorách, které celoročně slouží jiným účelům, je třeba vybudovat zázemí, které odpovídá potřebám festivalového provozu. Ty mohou zahrnovat vybavení akreditačních přepážek, videotéky, dočasné kavárny, apod. V současné době festival disponuje konstrukcemi akreditačních přepážek a polic, se kterými je možné nadále pracovat.

VR Zone

Výstavní prostor, který obsahuje VR kino i jednotlivé prostorové VR instalace. V současné době festival disponuje základními konstrukcemi pro členění prostoru, se kterými je žádoucí nadále pracovat.

Instalace na jihlavském Masarykově náměstí

Festivalovou architekturu vnímáme nejen jako funkční prvek, ale také pro její možnost oživit veřejný prostor města. Hlavní jihlavské náměstí tak může sloužit jako prostor pro dočasnou instalaci.

Základní informace
Soutěž o návrh je vyhlášena jako dvoukolová.

1. kolo
V prvním kole prosíme o zaslání portfolia a textového zpracování ideového řešení (může být doplněno o dílčí vizualizace).
Uzávěrka prvního kola je 31. března 2019. Podklady prosím zasílejte pouze v elektronické podobě na e-mail iveta@ji-hlava.cz a na stejnou adresu případně můžete směřovat i vaše doplňující dotazy.
Do 7. dubna 2019 vybereme finalisty, které pozveme na schůzku a seznámíme je detailněji s možnostmi a potřebami festivalu.

2. kolo
Ve druhém kole budou finalisté detailně seznámeni s možnostmi a požadavky festivalu na jednotlivé prostory, rozpočtem na architekturu a půdorysy, aby mohli zpracovat detailní návrhy řešení.
Uzávěrka druhého kola je 5. května 2019.
Termín konání festivalu, instalace, deinstalace
23. ročník MFDF Ji.hlava se bude konat v termínu 24. - 29. 10. 2019
instalace architektury bude probíhat v týdnu od 14. 10. 2019
deinstalace architektury začne 29. 10. 2019

Ceny
1. místo – skicovné 10 000 CZK + zakázka na realizaci (tj. návrh, instalaci, deinstalaci) festivalové architektury. Víceletá spolupráce je vítána.

2. místo – skicovné 5 000 CZK

3. místo – skicovné 5 000 CZK

Více informací >
0 komentářů
přidat komentář