České architektonické studio Boele zvítězilo v soutěži o návrh lávky v bulharské Sofii

Vložil
Tisková zpráva
27.10.2022 23:50
Bulharsko

Sofie

Boele architekti
Buro Happold

Architektonická kancelář Boele s.r.o. zvítězila v ote- vřené anonymní mezinárodní soutěži na návrh nové lávky pro pěší v bulharské Sofii, jejíž výstavba je naplánována na konec roku 2023. Ve spolupráci s mostními inženýry z berlínské kanceláře Buro- Happold uspěli v konkurenci 22 týmů z celé Evropy.

Soutěž na lávku pro pěší uspořádal odbor architektury a územního plánování města Sofie s cílem najít nejvhodnější způsob, jak propojit dvě části sofijského Jižního parku, které v současnosti rozděluje frekventovaná ulice Biala Čerkva. Park je důležitým prvkem sofijské krajiny pro rekreaci lidí i pro mikroklima města a má zásadní význam i z hlediska své funkce biokoridoru pro propojení flóry a fauny z pohoří Vitoša do centra Sofie. Očekává se, že po dokončení mostu vznikne souvislá pěší promenáda a cyklostezka po celé délce parku, vedoucí od Národního paláce kultury až k časti ‚Jižní park III' – biologicky nejrozmanitější a nejoblíbenější části parku.

Předložené návrhy hodnotila mezinárodní porota, mezi jejichž členy byli například Jesper Dahl (vedoucí úřadu plánování v kodaňském Frederiksbergu), Milutin Folic (bývalý hlavní městský architekt a hlavní urbanista města Bělehradu) a Resul Emra Shaha (předseda istanbulské plánovací agentury). Porota ocenila zejména to, jak elegantní, jednoduché a dobře zakomponované je řešení, které umožňuje nejen přecházení, ale i vytvoření nového zážitku ve městě (a z města).

Hlavní ambicí autorského týmu je vytvořit nerušené pěší a cyklistické propojení a zároveň minimalizovat dopady na flóru a faunu parku, které vznikají v průběhu výstavby.Navržený dlouhý zaoblený most se pohodlně zdvihá, aby překlenul požadovanou průjezdní výšku silnice Biala Čerkva. Ve své organické podobě se proplétá zelení parku, vyhýbá se místům s hustou vegetací nebo s cennými stromy, a zároveň křižuje řeku Perlovskou. Konstrukce také zprostředkuje nový zážitek pro přecházející – v nejvyšších částech most plyne mezi korunami stromů, čímž nabízí jedinečný pohled nejen na park, ale také nádherný výhled na horu Vitoša v blízkosti města Sofie. Mostovka má proměnlivou šířku a poskytuje prostory, kde se lidé mohou také zastavit, posedět a užít si tyto výhledy.

Navržený tvar lávky je inspirován svým přírodním prostředím a dále využívá šetrný přírodní konstrukční materiál (lepené lamelové dřevo). Zvolený materiál umožnuje využití lehčí mechanizace výstavby a omezuje dopad projektu na životní prostředí a jeho uhlíkovou stopu. Délka mostu je přibližně 325 m a jeho konstrukce je navržena jako spojitý nosník s rozpětím od 13 do 15 metrů. Šířka 450 mm vysoké mostovky se pohybuje od 4,5 m do 6,5 m a je rozdělena na 20-24 m dlouhé úseky, které jsou spojeny ocelovými spoji. Mostovka z lepeného lamelového dřeva je podepřena na šikmých ocelových sloupech, jejichž sklon má minimalizovat stopu v parku a zachovat maximální rozpětí 15 m každé sekce. Stabilitu mostu v podélném směru zajišťují dvojice vzájemně nakloněných podpěr.

Pozornost, která byla soutěži a jejím následným výsledkům věnována v místních médiích, odráží význam tohoto projektu a snahu veřejné správy realizovat v Sofii toto důležité spojení, které přinese městu a jeho obyvatelům novou hodnotu.
0 komentářů
přidat komentář