Cenu J. M. Olbricha 2015-2016 získaly Smuteční síň v Oticích a Rodinný dům ve Chvalíkovicích

Zdroj
Spolek Za Opavu
Vložil
Tisková zpráva
12.04.2017 18:40
WMA architects

Cena J. M. Olbricha je udělována spolkem Za Opavu od roku 2007. Každoročně se střídá udělování ceny za novostavbu s cenou za rekonstrukci u realizací uskutečněných na území Opavska v předchozím období. Udělováním Ceny J. M. Olbricha hodláme upozorňovat na zajímavé příklady. Hlavním smyslem Ceny J. M. Olbricha je akcentovat úlohu architektury v životě jedince a společnosti, rozproudit o ní debatu, kultivovat vkus a přinášet poučné konfrontace.

V letošním roce odborná porota rozhodovala o udělení ceny za novostavbu v letech 2015–2016. Sedmičlenná odborná porota hodnotila celkem 17 nominací, mezi které bylo zařazeno 7 staveb financovaných z veřejných zdrojů a 10 soukromých investic.

Porota byla potěšena počtem a především kvalitou většiny nominovaných staveb. Ocenila ty návrhy a realizace, které mají nadregionální úroveň, respektují kontext dané lokality, mají přesvědčivé architektonické a dispoziční řešení a kvalitní detail. Rozhodla se udělit dvě ceny a dvě čestná uznání Ceny J. M. Olbricha a ocenila tak nejen přístup soukromých investorů, ale i pořizovatelů veřejných staveb. S politováním však porota konstatuje, že u investičně významných veřejných staveb nebyly vypsány architektonické soutěže, které by prověřily nejlepší možná řešení, což se odráží na konečném výsledku.

S ohledem na výše zmíněné celkové zhodnocení nominovaných staveb uděluje spolek Za Opavu na základě doporučení odborné poroty následující ocenění těmto nominovaným stavbám:

Cena J. M. Olbricha za novostavbu v letech 2015–2016 pro Smuteční síň v Oticích. Projekt zpracovali: STUDIO-D Opava s.r.o., Ing. arch. Lubomír Dehner a Ing. Ondřej Kubesa v roce 2014. Stavebníkem byla Obec Otice. Dodavatelem stavby realizované v roce 2015 byla společnost Carman Invest a.s. (n. č. 4).

Cena J. M. Olbricha za novostavbu v letech 2015–2016 pro rodinný dům ve Chvalíkovicích. Projekt zpracovali: WMA architects, Ing. arch. Martin Materna, Ing. arch. Adam Weczerek v letech 2013–2014. Stavebníkem byli Mgr. Ivan Berger, Mgr. Lenka Borovičková. Dodavatelem stavby realizované v letech 2015–2016 byla společnost Kern s.r.o. (n. č. 5).

Čestné uznání za novostavbu interiéru oční optiky Skryjová za osobitý a vtipný interiér, který očišťuje vnitřní prostor a obsahuje řadu nápaditých detailů. Projekt zpracovali: Jarmila Skryjová a výtvarnice Jitka Škarohlídová v roce 2016. Stavebníkem byla Jarmila Skryjová. Dodavatelem stavby realizované v roce 2016 byla společnost ŠINDLER LUDĚK s.r.o. (n. č. 11).

Čestné uznání za novostavbu zázemí hřiště v Raduni za kultivované, ale přitom jednoduché řešení, dobře zapadající do daného prostředí s poetickým nábojem. Projekt zpracoval: Ing. Adam Kaštovský v roce 2014. Stavebníkem byla Obec Raduň. Dodavatelem stavby realizované v roce 2015 byla společnost NOSTA. s.r.o. (n. č. 14).

Hodnocení byli přítomni členové odborné poroty:
MgA. Daniel Barták, designér
Ing. Venuše Drochytková, stavební inženýrka,
Ing. arch. Lucie Langerová, architektka
Ing. arch. Zdeněk Lukeš, historik architektury
Ing. arch. Kamil Mrva, architekt
Ing. arch. Pavel Nasadil, architekt
Ing. arch. Martin Rosa, architekt
0 komentářů
přidat komentář

Související články