Akademické náměstí a fenomén Kraví hora

Autor: Ondřej Chybík, Pavel Buryška, Tomáš Labanc, Ondřej Stehlík
Spolupráce: Tomáš Endl

Zdroj
www.naseprojekty.xf.cz
Vložil
Tisková zpráva
05.06.2008 06:00
CHYBIK+KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS

Fakulta architektury a výtvarných umění VUT v Brně.
Co je to vysoká škola? Instituce ale především místo setkávání lidí za účelem předání a nabytí vědomostí. Ve svém základu není vysoká škola založena na budově vnímané jako soustavy stěn a stropů, funguje na principu verbální výměny názorů, diskuse a vzájemné inspirace. Tento vzorec můžeme obecně aplikovat na jakýkoliv akademický obor, domníváme se však, že u architektury a umění nabývá výjimečného významu. Oba obory pracují nejen v rámci uzavřených studoven, hlavní náplní práce je ateliérová tvorba. Komunikace od počátku tvůrčího procesu po konečný produkt, je navýsost důležitá. Akademická půda není apriori soutěžním bitevním polem, je místem společné práce, rozprav, vzájemného ovlivnění a nekončící inspirace. Je to možná naposledy, co se člověk bez jakýchkoliv obav otevře kolegům pracujícím na stejném projektu.
Nevytváříme tedy budovu vysoké školy nýbrž a především místo propojující učitele se studenty všech oborů navzájem.
Téma soutěže, projekt nové budovy ústavu soudního inženýrství, ale především Fakulty architektury a Fakulty výtvarných umění v těsném kontaktu nám dává možnost vytvořit jedinečnou školu nejen v rámci České republiky, ale i v evropském měřítku!
Po důkladné analýze místa a okolí jsme kriticky zhodnotili prostorové možnosti areálu Akademického náměstí a dospěli k závěru, že daný pozemek není schopen nabídnout námi požadované kvality pro výstavbu budovy zahlcené studenty vzájemně se míchajícími, náhodně se potkávajícími a společně tvořícími. Typologie Fakulty architektury a umění je jednoznačně horizontální, s místy setkání ve společném prostoru. Proto jsme zvolili radikální postup, totiž dislokaci těchto dvou Fakult v areálu VUT na Kraví hoře, USI navrhujeme v rámci zadané parcely společně s parkovacím domem a zastávkou diametru.

Fenomén Kraví hora
Areál VUT na kraví hoře je v současné době nezhodnoceným pozemkem, stávající zástavba v podobě "likusáků" je přinejmenším zarážející. Jedná se o pozemek na hranici širšího centra, s dalekým východojižním výhledem, uprostřed zeleně a naprostého klidu. Je až neuvěřitelné, jak z centra města dostupné místo může mít takto poklidný charakter.

Okolí
Horní hranici pozemku vymezuje hřeben Kraví hory a ze západu se linoucí park.
Plocha parku se v několika příštích letech razantně promění, vzniká zde záměr vytvořit park umění s instalacemi skulptur autorů zvučných jmen. Severní, jižní a východní hranici dnes tvoří zahrádkářské kolonie. Domníváme se, že moderní město rostoucí nejen ven, ale i dovnitř privátní zahrádky během několika let pohltí.

Místo
Právě zahrádkářská kolonie dává lokalitě jedinečný charakter. Především v letních měsících se toto území hemží lidmi mezi stromy a zelení. Naším úkolem je tedy nalézt funkci, která zachová charakter území, a zároveň účelně zhodnotí potenciál místa. Jako nejvhodnější řešení spatřujeme veřejné ateliery. Jednoduché objemy uprostřed stávající zeleně, fungující 365 dní v roce, sedm dní v týdnu. Společně se sochařským parkem Kraví hora a novou budovou Fakulty architektury a výtvarného umění dáváme vzniknout nové čtvrti města Brna, čtvrti orientované na umění.

Dům
Koncepce je založena na již zmiňovaném principu dialogu mezi studenty. Pomocí jednoduchých objemů definujeme několik druhů prostorů. Od klidných určených pro práci, přes veřejné potkávací až po komorní klidové, s výhledem na město a polštářem pro odpočinek. Nabízíme tedy různé druhy situací, náhodných či cílených setkání, společné práce či individuální relaxace. Nevnímáme objekt Fakulty jen jako školu, nýbrž jej považujeme za centrum dění umělecké čtvrti.
Celá budova školy je postavena na principu jasné provozní definice veřejných a privátních prostor, vizuálně však funguje dům jako celek. A to nejen v rámci patra, nýbrž i s plochou zelené střechy, která je plynulým pokračováním parku Kraví hora. Všude a za každých okolností probíhá diskuse a inspirace...
Ideálním místem pro rozpravy shledáváme rozkvetlou louku, kde je dostatek klidu, světla a neexistují sebemenší fyzické překážky. Louka však v momentě začátku diskuse přestává být loukou a stává se průsečíkem neuvěřitelného množství myšlenek inspirujících všechny účastníky. Společnost, která je schopná diskuse je zdravá. Samotná síla dialogu spočívá v předání a převzetí myšlenek druhého. Architektura a umění jsou výjimečné obory. Za jeden lidský život se celé téma nedá zvládnout. Právě dialogem získáváme léta navíc, zcela jednoduše dostaneme špičku ledovce vědomostí, které ten druhý nabyl vlastním studiem.
Koncepce samotného domu je ve svém základu loukou.

Forma
Forma budovy Fakulty je kruh. Je to vzhledem ke značné členitosti pozemku a hustoty vzrostlých stromů. Považujeme-li objekt Fakulty za centrum dění v oblasti, je nezbytně nutná jeho čitelnost. Právě architektonická forma dokáže podpořit významový vjem, kruh je ve své podstatě čitelný, jednoduchý ale zároveň symbolicky silný.

LET´S THE DREAMS BECOME TRUE...

> www.naseprojekty.xf.cz
21 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
.
Martin Cviček
05.06.08 08:38
Moc pěkný jen tak dál ne.
Jiří Žid
05.06.08 09:59
proc???
milan
05.06.08 10:24
františek huber
05.06.08 10:12
...Hezké...
šakal
05.06.08 02:05
zobrazit všechny komentáře

Související články