Vybíráme krb či kamna do dřevostavby a nízkoenergetického domu

Vložil
Tisková zpráva
10.12.2023 21:00
FLAMEN Czech Republic, s.r.o.

Pro mnoho architektů, projektantů a koncových zákazníků je instalace krbů a kamen do dřevostaveb a nízkoenergetických domů velkou výzvou. V tomto článku se podíváme na nejdůležitější as- pekty instalací těchto topidel na dřevo. Těmi jsou primárně výkon spotřebiče a stavebně-konstrukční připravenost domu.


Výkon – alfa a omega dnešních domů

Dávno jsou pryč časy, kdy se výrobci krbů a kamen předháněli v tom, čí výrobek bude mít vyšší výkon (často i 20 kW). Díky technologickému pokroku v používaných materiálech došlo k výraznému zlepšení izolačních vlastností nově stavěných domů, a to jak zděných, tak dřevostaveb. Jejich tepelné ztráty se nyní pohybují na úrovni cca 5-9 kW, případně i méně.

Tepelné ztrátě domu by měl odpovídat výkon krbu či kamen. Tento tzv. "Nominální výkon" je povinně uveden v technickém listu daného topidla a je udávaný jako konkrétní hodnota v kW (např. 8,2 kW). Tuto hodnotu velmi často využívají projektanti jako bernou minci při zvažování, zda je dané topidlo do domu vhodné. A právě zde si dovolíme osvětu.

Nominální výkon je hodnota naměřená v laboratoři při měření emisí. Je to velice podobné jako u automobilů. Aby výrobce dosáhl co nejlepších hodnot emisí, používá takřka dokonalé dřevo – zcela vysušené, bez kůry, bez suků, komín má počítačem řízený tah, přívod vzduchu pro hoření je ideální a spalování je tak téměř dokonalé.


Běžný uživatel ve svém domě nemá šanci takto vysoké úrovně účinnosti spalování dosáhnout. Při posuzování vhodnosti daného topidla pro dům proto doporučujeme mít na paměti, že reálný výkon krbu či kamen v domě je o cca 30 % nižší, než uvedený "Nominální výkon" v technickém listu.

Stavebně-konstrukční připravenost domu

Základní prvky stavební připravenosti se týkají společně domů všech konstrukcí – betonových, zděných i dřevostaveb. Jedná se především o dostatečnou nosnost a tuhost podlahy pod krbem či kamny. Měla by v daném místě být bez podlahového vytápění, bez měkkých vrstev jako např. polystyrenu a nespalná (dlažba, beton, plech apod.), případně by na spalné podlaze měla být položena nespalná vrstva, např. kalené sklo.

Průměr komínu a roury přívodu vzduchu až na výjimky musí odpovídat průměrům uvedeným v technickém listu topidla. Doporučujeme proto, aby zákazník měl již na začátku stavby vybraný daný model krbu či kamen a podle toho dimenzoval průměr komínu a přívodu vzduchu.

Instalace krbů a kamen do dřevostaveb

Dřevostavby jsou velkým specifikem. Instalace krbů a kamen do dřevostaveb vyžadují důkladnou přípravu stavby domu. Nejde jen o výše zmíněnou nosnost podlahy. Zásadní je vyřešení faktu, že zdi jsou tzv. spalné. Proto musí topidlo buď stát dostatečně daleko od zdi (někdy i 50 cm), což často není žádoucí, anebo je nutné zvolit vhodný způsob odizolování dané stěny.

Jako typický příklad řešení můžeme použít model na zdi zavěšeného designového krbu Rocal MINI DROP, který do České republiky dováží, a u zákazníků montuje, společnost FLAMEN. Krb je kovový, horký, a navíc zavěšený na stěně. Na první pohled by se mohlo zdát, že jej není možné do dřevostavby vůbec nainstalovat.


Řešení je však elegantní, levné a jednoduché. Spočívá ve vybudování zděné předstěny, cca 1 metr široké, před dřevěnou stěnou. Tato předstěna vyřeší všechny problematické momenty najednou:
  1. Tvoří tepelnou ochrannou vrstvu mezi krbem a dřevěnou stěnou
  2. Má dostatečnou tuhost a nosnost, aby unesla váhu na ní přišroubovaného krbu
  3. Schová se do ní roura přívodu vzduchu
Předstěnu lze potom například obložit nebo barevně odlišit od výmalby zbytku interiéru, aby se tak ještě více podtrhl design krbu.

Ač se tedy může na první pohled jevit, že není možné do některých domů či interiérů krb ani kamna vůbec nainstalovat, v naprosté většině případů lze ve spolupráci s odbornou firmou řešení nalézt.

Pro technickou podporu či spolupráci neváhejte zavolat či napsat: +420 226 886 473, flamen@flamen.cz, www.flamen.cz
0 komentářů
přidat komentář