Venkovní osvětlení prostoru přednádraží v Pardubicích

Náměstí Jana Pernera a navazující veřejné prostranství před vlakovým nádražím v Pardubicích, je významným dopravním uzlem a jednou ze vstupních bran do města. V rámci urbanistické kompozice města tvoří toto území výrazný prostorový prvek komponovaný jako pohledové ukončení hlavní městské osy od renesančního Pernštýnského náměstí přes třídu Míru a pulsující městskou třídu Palackého. Dominantou náměstí je památkově chráněná funkcionalistická budova hlavního vlakového nádraží s výškovou dominantou hotelu. Autory budovy hlavního nádraží s hotelem a kinem jsou architekti Karel Řepa, Karel Kalvoda a Josef Danda.

Základními aspekty navržené a realizované revitalizace prostoru náměstí Jana Pernera a přilehlého okolí je přehlednost, bezpečnost, lidské měřítko a respekt k památkově chráněné budově nádraží. Lineárně řešený prostor je navržen tak, aby uspokojil potřeby uživatelů s terminálem veřejné dopravy, uspořádán do zón s jasně strukturovaným režimem užívání: terminál, parkoviště K+R, vyhrazené parkoviště se stanovištěm TAXI, stanoviště odkládání jízdních kol a odpočinkové plochy. Do řešeného území bylo zahrnuto také řešení veřejného osvětlení části ulice Palackého.

Koncepce osvětlení

Řešení venkovního osvětlení je koncipováno v souladu se strukturou jednotlivých funkčních zón.

  • V prostoru terminálu je veřejné osvětlení sdruženo s trakcí v rámci společných stožárů. Geometrie a uspořádání sdružených stožárů je řešeno tak, aby výsledný tvar a vzhled byl harmonický a nebyl jen pouhým "součtem geometrií" dvou nosných konstrukcí, jak se často stává. Sdružené stožáry mají kónický tvar a pro dosažení dojmu subtilnosti vždy převyšují poslední upevněný prvek. Tvar výložníků není přímý, ale zaoblený a svým profilem navazuje na tvar svítidla.
  • Osvětlení rozlehlé rozptylové plochy pro pěší před budovou nádraží je inspirováno charakterem osvětlení sousedních ploch kolejiště. Pro osvětlení tohoto prostoru jsou použity světlomety instalované na osvětlovacích kónických stožárech.
  • Pro osvětlení pěších tras v navazující odpočinkové zóně s fontánou a vyhrazeného parkoviště jsou použita tvarové shodná svítidla umístěná v nižší výškové úrovni.
  • Osvětlení fontány, dominanty klidové zóny, bodovými LED svítidly pod hladinou evokuje hvězdy noční oblohy zrcadlící se na vodní hladině. Výtrysk fontány je prosvětlen samostatně.
  • Nejvýraznějším nově vloženým objektem do řešeného veřejného prostranství je zastřešení terminálu. Jeho hlavním výtvarným motivem je výrazná horizontálnost odkazující na římsu nad vstupy do budovy nádraží. Po obvodu stropní desky je instalován souvislý LED modul, jehož světlo odrazem od povrchu komunikace rovnoměrně a uměřeně přisvětluje bílý strop zastřešení a opticky jej odlehčuje.

Řešení osvětlení

Všechna svítidla veřejného i slavnostního osvětlení jsou osazena světelnými diodami (LED) s náhradní teplotou chromatičnosti Tcp = 4000K a indexem podání barev Ra ≥ 70. Doba života LED ve svítidlech veřejného osvětlení je L90B10 = 100 000 hod. Svítidla veřejného osvětlení jsou vybavena autonomní regulací, která je nastavena podle navrženého provozního režimu. Architekturní osvětlení se zapíná společně s veřejným osvětlením a vypíná se ve 24:00 hod. Instalovaný příkon veřejného osvětlení je 8 kW, příkon dalšího venkovního osvětlení (architekturní osvětlení, kašna, střecha terminálu) je 4,6 kW.Architekt: Ing. arch. Tomáš Med, Ing. arch. Lukáš Pavlík, Med Pavlík architekti
Návrh osvětlení: Ing. Petr Žák, ateliér světelné techniky s.r.o.
Projekt elektroinstalace: Ing. Petr Koza
Svítidla: Etna spol. s r.o.
Wow, MaxiWoody, Light Up, Underscore InOut (iGuzzini)
Realizace osvětlení: Služby města Pardubic a.s., KST - AME s.r.o.
0 komentářů
přidat komentář

Související články