Úsporná pracoviště SMART

Vložil
Tisková zpráva
11.10.2006 20:20
Operativní systém SMART poskytuje maximum flexibility při tvorbě velkoprostorvých kanceláří. Otevřená dispozice velkoprostorové kanceláře umožňuje optimalizovat uspořádání pracovišť vzhledem k potřebným organizačním vazbám mezi pracovníky a zákazníky při lepším zhodnocení podlahové plochy.Použitím úsporného pracoviště SMART je možné ještě zvýšit efektivitu využití podlahové plochy u velkoprostových kanceláří ale i u kanceláří zařizovaných v menších-jednotlivých místnostech.
Princip úsporného pracoviště SMART spočívá v proměnlivé hloubce pracovního stolu. Hloubka pracovního stolu je 80 cm na straně umístění plochého monitoru a 60 cm na straně opačné, která slouží již jako odkladní plocha. Úsporné pracoviště SMART je možné sestavit do sdruženého pracoviště s lomenou přední hranou, nebo je seskupit lomenou hranou k sobě, čímž dochází k největšímu efektu úspory podlahové plochy. V kombinaci s úspornými CD kontejnery je vytvořeno kompaktní vysoce efektivní pracoviště odpovídající současným kancelářským potřebám při úspoře podlahové plochy velkoprostorové kanceláře.

Místnost šířky 340 - 350 cm zařízená 2 standardními pracovišťi proti sobě.

Při užití úsporných pracovišť lze do stejné místnosti navíc umístit regály na šanony.

Místnost šířky 340 - 350 cm neumožní zařízení dalších standardních pracovišť za sebou kvůli úzkému průchodu.

Úsporné pracoviště rozšíří šířku průchodu o 10 cm na každé straně a umožní tak umístění 4 pracovišť do stejné místnosti.

Místnost šířky kolem 570 cm (modul stavby 600 cm) neumožní situování 4 standardních pracovišť vedle sebe.


Stejnou místnost lze zařídit 4 úspornými pracovišti. Prostor mezi středními pracovišti je širší o 40 cm.

Stejnou místo lze zařídit pouze 3 standardními pracovišti.

Při zařizování velkoprostorových kanceláří šetří každá dvojice úsporných pracovišť řazených za sebou 20 cm ve směru řazení.
5 dvojic úsporných pracovišť SMART za sebou šetří 1 m délky místnosti (cca 6,5%) při zachování potřebného pracovního prostoru.


Katalog ke stažení:
Výrobce a dodavatel:

TOP OFFICE spol. s r.o.

IBC – Příkop 4, 602 00 Brno
Bří. Dohalských 5/140, 190 00 Praha

www.top-office.cz