Ukázka ryzí modulární stavby

Vložil
Tisková zpráva
31.08.2012 11:35
KOMA MODULAR s.r.o.

Brněnská architektonická kancelář CHYBÍK+KRIŠTOF zpracovala studii modulárního zázemí a jídelny pro pracovníky KOMA MODULAR. Firma KOMA si vyrobí a postaví tuto budovu sama z jednotlivých modulů tak, aby prezentovala přednosti modulárních staveb přímo ve svém areálu. Vlastní výstavba bude probíhat v nastávajících zimních měsících. Vzhledem k tomu, že jednotlivé moduly jsou vyráběny z 90% ve výrobní hale bez vlivu klimatických podmínek a pouze 10% vlastních prací je provedeno na stavbě, tak lze provádět modulární výstavbu i v zimě. Předmětem práce architektů je zpracování návrhu objektu s kombinovanou funkcí šaten a stravovacího zázemí pro zaměstnance v aréalu firmy Koma. Navržená budova nahradí existující již nevyhovující objekt.

Koncepce
Hlavním cílem návrhu je kromě zajištění důstojných podmínek zaměstnanců vytvoření objektu, který by dobře reprezentoval firmu a vyjadřoval specifické vlastnosti modulového systému KOMA. Koncepce domu vychází z myšlenky dvou jasně definovaných objemů. V přízemí je navržen hlavní vstup do areálu a zázemí zaměstnanců v podobě nových šaten, v patře velkoryse pojatá hmota jídelny.

Šatny
Soustava jasně definovaných hmot člení parter na vnitřní a venkovní užitné a pobytové plochy. Formální rozehranost přízemí v kontrastu s lapidárním objemem jídelny v patře ukazuje konstrukční i estetický potenciál modulárního systému. Šatny jsou navrženy velkoryse s přímým kontaktem sociálního zázemí a venkovními pobytovými terasami.

Jídelna
Jídelna je záměrně umístěna v patře. Jde o symbolické oproštění od pracovního procesu čímž zajišťuje potřebný klid - relaxaci v době svačin a obědů. Tento princip podporuje i provozní logiku novostavby. Svou horizontální hmotou a orientací nejen vůči světovým stranám, ale především směrem k celému výrobnímu areálu, podporuje potřebnou identifikaci všech profesí s místem své práce. Dispoziční koncepce je založena na myšlence společného stravování všech profesí bez ohledu na hierarchii firmy. V návaznosti na hlavní hmotu jídelny navrhujeme venkovní pobytové terasy pro stravování v letních měsících.

Čitelnost kontejnerů
Zvoleným hmotovým řešením vzniká showroom pro prezentaci nejen konstrukčních a materiálových možností modulárního systému, ale také firemní kultury a vztahu ku všem profesím.

Konstrukce
Budova je sestavena z modulů typu M3, ty jsou použity ve dvou velikostech. 16 modulů o základních rozměrech konstrukce 3300 x 3000 x 9000mm a 3 moduly o základních rozměrech 3300 x 3000 x 7500mm. Plášť je navržen v 1.NP ve dvou variantách 1.NP a) plášt z polykarbonátových desek b) plášť tvořený PUR izolací a opláštěním z tahokovu. 2.NP celé podlaží je po obvodu prosklené. Zázemí kuchyně a zásobovací část 2.NP je opatřena pískovaným sklem. Stínění je zajištěno venkovními textilními roletami.Název: Zázemí zaměstnaců a vstupní prostory společnosti KOMA MODULAR
kde: Říčanská 1191, 763 12 Vizovice, Česká republika
autor: CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS
spolupráce: Vojtěch Kouřil
status: Architektonická studie 3/2012
0 komentářů
přidat komentář

Související články