TopTherm - nadkrokevní izolace šikmých střech z pěnového polystyrenu (EPS)

Vložil
Tisková zpráva
14.01.2008 00:05


Rigips, s.r.o., přináší nový systém TopTherm pro zajištění nadkrokevní tepelné a zvukové izolace šikmých střech. Je určen především pro energeticky úsporné rodinné domy, tj. zpravidla pro nízkoenergetické a pasivní stavby.

Pro šikmé střechy je z mnoha důvodů výhodné umístění tepelné izolace nad krokve. Stávající nadkrokevní konstrukce však neumožňovaly umístění dostatečné tloušťky tepelné izolace, která je však pro nízkoenergetické, popř. pasivní domy nevyhnutelná.
Na základě sledování a vyhodnocování referenčních projektů energeticky úsporných staveb je zřejmé, že pro tyto domy je třeba v neprůsvitných konstrukcích umístit:
 • do podlah a stěn 200 – 400 mm tepelné izolace,
 • do střech 300 - 500 mm tepelné izolace.
Výhody systému TopTherm:
 • Jednoduchá a spolehlivá aplikace. Jednoduchá (tím i spolehlivá) aplikace tepelné izolace šikmé střechy prakticky v libovolné tloušťce.
 • Vysoká únosnost tepelné izolace. Vysoká pevnost EPS v tlaku zaručuje minimální deformace od zatížení i při velkých tloušťkách izolace.
 • Možná aplikace také při zhoršeném počasí. Nízká nasákavost polystyrenu umožňuje montáž také při zhoršených povětrnostních podmínkách.
 • Bez tepelných mostů v konstrukci. Tepelně izolační vrstva je souvislá, bez obvyklých tepelných mostů od krokví apod.
 • Přiznání krovu v interiéru. Systém umožňuje architektonicky zajímavé a elegantní přiznání krovu v interiéru.
 • Jednoduché a bezpečné umístění parozábrany. Provádění parozábrany na ideálně rovném podkladu je jednoduché, spolehlivé. Spoje je možno snadno a kvalitně slepit. Odpadá obvyklé komplikované dotěsňování parozábrany kolem kleštin apod.
 • Krov bez kondenzace. Hlavní dřevěné součásti krovu jsou umístěny mimo oblast teoretické kondenzace a jsou jednoduše kontrolovatelné, což podporuje dlouhodobou spolehlivost střechy.
 • Dostatečné větrání střešní krytiny. Střešní skládaná krytina je umístěna na tradičním laťování, což zajišťuje dostatečné větrání pod krytinou.
 • Spolehlivé a snadné kotvení v ploše. Kotvení systému v ploše je provedeno předmontovanými nerezovými tyčemi malého průměru, tak je zajištěno maximálně spolehlivé přikotvení proti sání větru. Nerezové provedení a malý průměr tyče zajišťují minimalizaci vznikajícího tepelného můstku a prakticky neomezenou životnost.
 • Svorníky pro přenos šikmé složky zatížení. Šikmá složka zatížení od krytiny je spolehlivě přenášena do krokví svorníky v oblasti římsy a okapu. Jednoduchý svorníkový spoj je používán pro veškeré tloušťky tepelné izolace.

Typická skladba systému TopTherm pro energeticky úsporné objekty:

Poznámka: V úrovni spodní vrstvy tepelné izolace (6) je možno provádět elektrorozvody, popřípadě umístit pomocnou nosnou konstrukci například pro sádrovláknité desky Rigidur bez výrazného porušení parozábrany.
Místo závěsných latí (13) je možno aplikovat pro střešní krytiny, jako například asfaltové šindele, štípaná břidlice apod., celoplošné bednění.


O společnosti Rigips, s.r.o.
Společnost Rigips je významný výrobce a dodavatel sádrokartonových systémů, polystyrenových izolací a sádrových omítek a malířských stěrek Rimano. V České republice má již patnáctiletou tradici. Ve svých 3 výrobních závodech vyrábí produkty nejvyšší světové kvality srovnatelné s předními evropskými výrobci a splňuje nové normy zaváděné
v EU. Díky své příslušnosti ke koncernu Saint-Gobain, který ročně vyčleňuje cca 345 mil. EUR na výzkum a vývoj, využívá společnost Rigips know-how z celého světa. Společnost Rigips je certifikována pro systém managementu jakosti dle EN ISO 9001:2000.
> www.rigips.cz

O společnosti Saint-Gobain
Koncern Saint-Gobain je evropský a světový lídr ve všech svých obchodních odvětvích, patří do první stovky světových průmyslových korporací. Koncern má 5 hlavních divizí - stavební materiály, sklo, obalové materiály, speciální High –Tech materiály, distribuční řetězce.
Počátky společnosti Saint-Gobain spadají do Francie 17. století, půldruhého století nato překračuje Saint-Gobain hranice Francie. Dnes již působí ve více než 50 zemích světa, ve kterých sdružuje 1 200 společností a zaměstnává více než 200 000 lidí 70 národností.


Velká kniha sádrokartonu společnosti Rigips

Kolektiv autorů složený z odborníků na slovo vzatých téměř rok intenzivně pracoval na přípravě jedinečné publikace, která nemá na českém trhu obdoby. Publikace obsahuje souhrnná data a informace o systémech suché vnitřní výstavby.

> více informacíMontážní příručka pro sádrokartonáře

Publikace nese název Montážní příručka sádrokartonáře a – jak již název napovídá – obsahuje montážní návody ke všem systémům suché vnitřní výstavby.

> více informací

Sádrokarton zvládneme sami

Publikace Sádrokarton zvládneme sami každého provede výstavbou krok za krokem, od výběru a nákupu materiálu, přes montáž až po finální úpravu povrchu. Jednoduše, srozumitelně a za pomoci téměř 300 fotografií naučí smontovat příčku, předstěnu, podhled, suchou podlahu, vybudovat obytné podkroví či nadčasovou koupelnu.

> více informací> Stránka spol. Rigips v Katalogu