Studie pro individuální koordinovanou výstavbu ulice

Vložil
Tisková zpráva
07.09.2015 13:55
Pokud se dnes v Česku rozhlédnete po čerstvě dostavěných a rozestavených developerských projektech určených pro bydlení, v naprosté většině případů uvidíte stavbu z cihelných systémů nebo monolitickou konstrukci doplněnou o cihlové vyzdívky. Podíváte-li se za české hranice do Německa, Dánska, Holandska a dalších nám podobných zemí, uvidíte stavby co do použitých technologií výrazně různorodější. Vedle experimentování s modulárními systémy je také časté používání lehkých plášťů na železobetonové nosné konstrukci tak, jak jsme u nás zvyklí pozorovat u staveb administrativního a obchodního charakteru.

Vnější vzhled, individuálně sestavený ze stylové kolekce, použitý ve smíšené zástavbě různých typů: a) řadové domy, jejich koncové sekce a dvojdomy b) samostatně stojící domy umístěné slepou fasádou na hranicích pozemků

Obliba cihlových systémů u bytové výstavby pramení ze skutečnosti, že použití cihel při stavbě domu lidé vnímají jako zásadní z hlediska kvality bydlení. Je to dáno rozsáhlou zkušeností s bydlením v panelových domech. Přitom hlavní negativa, kvůli kterým lidé opouští panelák, nebývají spojena se samotným materiálově technologickým řešením, ale kvůli dispoziční omezenosti, morální zastaralosti a nefunkční či již nevyhovující infrastruktuře nejbližšího okolí stavby. Uspokojení individuálních potřeb pouhým pořízením bydlení vlastního a nového však nemusí vždy být zárukou kvalitního obytného prostředí. Podobně to platí i pro investory, kteří se rozhodnou pro rodinný dům v satelitních oblastech, kde si pořizují sice ryze individuální stavby, avšak často bez ohledu  na řešení sousedství, bez odpovídající vybavenosti a s nedostatečným napojením na okolí. Není divu, že se pro tyto oblasti již také vžilo nelichotivé označení „panelák naležato“.
Koordinovaná výstavba individuálního bydlení 

Kvalitní bydlení, které respektuje lidskou individualitu a přitom koncipuje kvalitu prostředí i ve větším celku ulice nebo čtvrti, je dnes v Česku žádané, i když se zatím vyskytuje jen skromně. Zvýšený zájem je dílem zahraničních zkušeností investorů i developerů a také prací urbanistů a architektů na rozšiřování povědomí u veřejnosti.Pro vznik osobitého a živého prostředí jeho koordinovanou výstavbou je jedním z důležitých předpokladů také možnost individualizace jednotlivých domů při zachování jednotného architektonického pojetí celku,“ vysvětluje Petr John, jednatel společnosti Goldbeck Prefabeton.

Nejen pro ni je nezbytným požadavkem variabilita konstrukce – ta umožní také snadné úpravy staveb v budoucnu, včetně případného rozšíření. Ze stavebních systémů těmto požadavkům nejlépe odpovídají ty, které oddělují nosnou konstrukci od zbývajících částí stavby. Takové řešení umožňuje nejen snadno měnit uspořádání vnitřních prostor domu a jeho vnější podoby, nosná konstrukce má také zpravidla výrazně vyšší životnost než vnitřní prostorové řešení, vnější obvodový plášt či technické vybavení. Umožňuje tak v budoucnu snadnou rekonstrukci nebo změnu využití stavby jako celku.

To samé však platí o flexibilitě řešení pro postupné zastavování pozemku, kdy investor, například mladý pár, začíná s menším domem a s rozrůstající rodinou jej může rozšiřovat až například na dvougenerační dům. Například přeměnou parkovacího stání na garáž s nástavbou apod.

Skeletsystem Goldbeck

Příkladem zmíněných přístupů je studie navržená pro konstrukční soustavu Skeletsystem Goldbeck kanceláří SUM. architekti. Z pohledu developera podobného záměru má systém další výhody. Vedle silného zázemí a kompletní realizace nosných konstrukcí je to především rychlost, s jakou lze nosné konstrukce domů v soustavě Skeletsystem vybudovat. Společnost je tak schopná během krátkého času postavit nosné konstrukce například pro celou ulici a potenciální majitelé domů mohou vidět nejen hmotové řešení domů, mohou také získat představu o budoucí podobě celého sousedství. Mohou pak volit zcela individuální vnitřní prostorové řešení svých domů a také různá pojetí jejich vnějšího vzhledu. Zatímco developer může snížit náklady na cash-flow projektu odložením výstavby individualizovaných řešení až pro reálného majitele, stabilizovaná veřejná prostranství a možnost individuálního výběru naopak zvyšují hodnotu záměru.Vnější vzhled, individuálně sestavený ze stylové kolekce, použitý ve smíšené zástavbě různých typů - zahradní průčelí
0 komentářů
přidat komentář

Související články