Skeletový systém u rodinného domu? Velké volné prostory anebo případná změna kdykoli později.

Vložil
Tisková zpráva
25.05.2015 06:20
Dobře postavený dům. Každý ho chce, jak jej ale poznat?
Pokud se lidí zeptáte, co si představí pod pojmem „dobře postavený dům“, nebo jednoduše „dobrý dům“, nejčastěji vám odpoví, že takový dům je především prostorný a slunný. Řada lidí také vnímá jasný trend, kdy se za kvalitní domy pokládají takové, které mají minimální spotřebu energie nebo v budoucnu budou energeticky zcela samostatné. Pokud se zeptáte na kvalitu samotného provedení, většina si vzpomene, že dobrý dům musí být především suchý. Hlediska to jsou zdánlivě velmi obecná. Pokud se jich však při plánování a samotné stavbě budeme držet, máme šanci získat opravdu dobře postavený dům.  

Se Skeletsystemem Goldbeck stavíte rostoucí dům, který můžete kdykoliv rozšířit.

Stavím dům pro sebe nebo pro svou rodinu?
Funkce domů se v čase mění s tím, jak se mění zvyky a životní styl jeho obyvatel, respektive domácností. Zatímco v minulosti v domech nacházely úkryt a bezpečí až tři generace současně často i s hospodářskými zvířaty, později se bydlení proměnilo na rodinné hnízdo, kdy děti v dospělosti z domu odcházely do vlastního bydlení. Dnešní situace je o poznání více dynamická. Jak vyplívá z výsledků sčítání lidu, domů a bytů, které provedl Český statistický úřad v roce 2011, jen za posledních padesát let klesla obsazenost domácností z 3,4 na 2,4 osoby. Za posledních patnáct let se pak zdvojnásobil počet jednočlenných domácností. Nejčastější model domácnosti dnes představuje zprvu nesezdaný pár, který si pořizuje děti až ve vyšším věku. Dochází k více rozvodům a častěji se rodiče na stáří stěhují ke svým dětem.
Na jednotlivé domácnosti nelze aplikovat jednotný pohled, přesto je důležité, aby každý, kdo o stavbě nebo koupi domu uvažuje, nad jeho provedením přemýšlel v delším horizontu. Mladému bezdětnému páru bude pravděpodobně vyhovovat menší prostor, který bude ale třeba výrazně zvětšit s narozením dětí. Něco přistavět k stávajícímu například cihlovému domu možné je, ale půjde o aktivitu jen málo jednodušší, než pokud postavíme dům zcela nový. Způsob stavění, který v případě potřeby nabízí zvětšení prostoru zcela přirozeně na původní konstrukci, si ukážeme níže.  
   
Z čeho a jak budete stavět?
Zděný dům je dnes považován za tradiční způsob stavění v Česku. Pokud se ale podíváme na delší období dějin, zjistíme, že skutečně tradiční je naopak stavění ze dřeva. Oba typy stavění lze navíc kombinovat, stejně jako lze vybírat z nových a staronových systémů stavění, jakými jsou panelové nebo ocelové stavby. Pokud má dobře postavený dům odpovídat požadavkům zmíněným výše, jeví se jako nejvhodnější řešení oddělení nosné části stavby od ostatních konstrukcí.

Tento přístup ke stavění nabízí konstrukční systém Skeletsystem Goldbeck, který se inspiroval u větších průmyslových staveb. Ostatně právě původně průmyslové stavby se ukázaly jako nejotevřenější změnám funkce a užívání, kdy se z původních výrobních závodů dnes stávají byty, kanceláře nebo třeba kulturní centra nebo úřady. Oddělení nosné konstrukce, kterou v tomto případě tvoří subtilní prefabrikovaný železobetonový skelet, umožňuje kdykoli v budoucnu stavbu snadno rozšířit, změnit vnitřní dispozici nebo stěnové výplně. Oproti konvenčně založenému domu na základových pasech a s nosným stěnovým systémem, je konstrukce Skeletsystemu založena na monolitických patkách, které lze v případě rozšíření domu kdykoli zhotovit bez zásahu do založení skeletu původního domu.

Prostorný, slunný a suchý dům
Pokud se vrátíme k nejčastějším požadavkům na „dobře postavený dům“ i jim dokáže vyhovět právě skeletová stavba. Velké rozpony Skeletsystemu Goldbeck vytvoří uvnitř jednotlivých pater naprosto volný prostor, který lze buď ponechat, nebo kdykoli v budoucnu změnit jeho případné členění. Skeletový rám také umožňuje bezpečné a snadné umístění širokých prosklených ploch. V nejvyšší kvalitě a přitom jednoduše vznikne pevná konstrukce, která otevře prostor pro moře dalších nápadů a představ.

Bodově podepřená montovaná základová deska Skeletsystemu Goldbeck bez nutné izolace proti zemní vlhkosti vytváří pod domem vzduchovou mezeru, která pomáhá lepšímu teplotnímu chování domu – v zimě hřeje, v létě chladí. 

Pokud pro svou rodinu chcete dobře postavený dům, uvažujte o jeho vlastnostech v delším časovém horizontu a volte takovou stavební technologii, která vám dobrý dům po všech stránkách dokáže nabídnout, ať stavíte svépomocí nebo s dodavateli.
0 komentářů
přidat komentář

Související články