Rozhovor s Patrikem Minksem ze společnosti Autodesk

Vložil
Martin Rosa
22.05.2008 12:00
Autodesk, s.r.o.

Patrik Minks
Společnost Autodesk uvedla na trh novou řadu svých produktů pro informační modelování budov (Building Information Modeling - BIM). Jak tyto produkty reagují na nejaktuálnější potřeby architektů a výzvy, kterým v současnosti architekti a projektanti čelí? Jaká je budoucnost BIM v porovnání s tradičními 2D CAD řešeními? Na tyto a další otázky odpovídal Patrik Minks, Sales Manager divize AEC společnosti Autodesk.


U produktů společnosti Autodesk se v poslední době velmi často objevuje pojem Sustainable Design. Co si architekti pod tímto pojmem mohou představit? Existuje pro něj nějaká Vaše definice?
Nechtěl bych vytvářet definice Sustainable Design, existuje jich jistě celá řada. Z mého pohledu jde částečně o to, o čem se hovoří jako o tzv. zelené architektuře, s důrazem nejen na samotnou budovu, ale také na proces návrhu a výstavby.
Budovy musí splňovat určitá kriteria, abychom o nich mohli hovořit jako o zelených. Samozřejmě nejsou jen budovy, které těmto kriteriím odpovídají ze 100 % nebo naopak vůbec. Může v nich být třeba jen pár prvků, které principy Sustainable Design splňují či nesplňují.
Z pohledu Sustainable Design je ale důležité i to, kolik musíme dělat variant návrhu, jak tyto varianty posuzujeme z hlediska energetické analýzy, jak projekt komunikujeme zákazníkovi a jakou šanci má zákazník projekt pochopit před tím, než se postaví. Vždy existuje nebezpečí, že se postaví dům a pak se jeho část musí zbourat, protože si ho zákazík představoval jinak. Tím se samozřejmě plýtvá materiálem, penězi a energií, přestože nakonec hotovou budovu budeme označovat jako zelenou budovu. Našim úkolem je pomoci architektům a projektantům taková nebezpečí eliminovat.

Jaká řešení může společnost Autodesk nabídnout architektům, kteří navrhují zelené budovy, pro jejich každodenní práci?
Nabízíme nástroj, který architektům umožní komunikovat design nebo variantu návrhu před tím, než je budova postavena, což se dá přímo využít pro principy Sustainable Design. Jestliže má zákazník možnost vidět a pochopit budovu před tím, než se postaví, může se hodně uspořit. Co se týče energetické analýzy budov a vytváření energetických štítků, máme řešení, umožňující exportovat model z programu Revit do nástrojů, které slouží pro jejich provedení. Otázka je, nakolik tyto nástroje odpovídají českým normám a zvyklostem. Na naší straně jde především o export, lokálním normám se musí přizpůsobit výrobci těchto analytických nástrojů.
Nicméně, Autodesk v nedávné době provedl akvizici firmy Green Buidling Studio, která poskytuje bezplatný internetový nástroj na výpočet energetické bilance. V tuto chvíli nevím, nakolik bude tento nástroj české normy v budoucnu splňovat.

V současné době se při projektování budov stále více využívají nástroje pro BIM. Dá se to chápat i jako docela zásadní převrat v tom, jak se budovy projektují a bezesporu má BIM budoucnost. V momentě, kdy projektant pracuje již ve fázi návrhu s informačním modelem budovy, nabízí se řada možností, k čemu jej může použít. Co nabízíte architektům pro práci s modelem budovy vytviřeným v BIM, jako je například Revit Architecture?
Jednou z novinek je možnost provádět přímo v aplikaci Revit fotometrické analýzy a studie oslunění. Velmi důležitou funkcí, která však není novinkou a v Revitu byla vždy, je kontrola kolizí. V tom se liší náš BIM od konkurenčních. Ve skutečném BIM musí prvky reagovat jeden na druhý. To platí naprosto dokonale v případě Revitu. Například když se projektant snaží posunout v půdorysu příčku a její druhý konec, který třeba v danou chvíli není na monitoru vidět, po posunutí zasahuje do dveří, Revit jej na to automaticky upozorní a pomáhá tím architektovi nebo projektantovi eliminovat koordinační chyby, jejichž manuální vyhledávání je časově velmi náročné.
Unikátní pozice Autodesku spočívá v tom, že máme BIM nejen pro architekty. BIM model, který architekt vytvoří, může být použit například v řešení Revit Structure, což je BIM, se kterým pracují statici. Obdobně existuje Revit MEP pro projektanty TZB.

Řada architektů a projektantů se však stále dívá na BIM s velkou nedůvěrou. Jak vy osobně vidíte budoucnost BIM v porovnání s dnes už tradičními 2D CAD řešeními?
Dle globálních průzkumů už BIM využívá 50 % kanceláří. Já jsem jednoznačně přesvědčen, že BIM je budoucnost. Budou se mu muset přizpůsobit i ti, kteří dnes tvrdí, že jim stačí 2D nástroje. Stále častěji se staví budovy, které by se pouhými 2D nástroji projektovat nemohly. Sestávají z tisíců částí, které jsou unikátní a kdyby projektanti měli každou z nich rozkreslovat, budovu nikdy nepostaví. BIM umožní nejen projektovat, ale zároveň použít model i pro výrobu jednotlivých prvků, která je řízená digitálně.
Potřeba vyšší produktivity, Sustainable Design a lepší spolupráce mezi všemi členy projekčního týmu napříč všemi profesemi donutí, v pozitivním slova smyslu, všechny přijmout BIM za samozřejmost.

Děkuji Vám za rozhovor.