Rozhovor o realizaci domu Šupináč v Ostravě

Vložil
Tisková zpráva
12.11.2009 21:15
Hliněný dům

Značka Hliněný dům a Přírodní izolace nabízí základní sortiment přírodních stavebních materiálů pro ekologické a zdravé bydlení. K tomu poskytuje odborné poradenství, zpracovává architektonické stude a navazující projektovou dokumentaci. Našim cílem je představit zákazníkům možnosti znovuvyužití tradičních materiálů a technologií v novostavbách a rekonstrukcích. Uplatnění přírodních materiálů ve stavebnictví nevnímáme jako alternativu, ale jako přirozené řešení s velkým přesahem do budoucna.
JAKÉ MÍSTO ZAUJÍMÁ ŠUPINÁČ VE SPEKTRU VAŠICH REALIZACÍ?
Přestavba technické budovy bývalého skladu na administrativní budovu spadá do oblasti adaptací a revitalizací objektů. Změna využívání stavby sebou nese zajímavé možnosti, jak v konstrukčním tak i materiálovém řešení. Naše zkušenosti se stavbami z přírodních materiálů jsme čerpali při rekonstrukcích historických objektů, převážně kulturních památek. Dnes se stále více posouváme k aplikacím ekologických materiálů v novostavbách a směřujeme k energeticky úspornému BIO DOMU s maximálním využitím přírodních materiálů v konstrukcích.
Šupináč se nachází někde uprostřed mezi rekonstrukcí a novostavbou.

HRÁZDĚNÁ KONSTRUKCE PŮVODNÍHO SKLADU STAVEBNIN, DNES KANCELÁŘSKÉ BUDOVY, JISTĚ VYŽADOVALA NÁVRAT KE KLASICKÝM TECHNOLOGIÍM. V JAKÉM STAVU SE DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE (SVISLÁ I VODOROVNÁ) BUDOVY NACHÁZELA? JAK PROBÍHALA JEJÍ RENOVACE?
Původní dřevěná hrázděná konstrukce byla opláštěna z obou stran heraklitovými deskami. To zajišťovalo ochranu dřeva. Zároveň byla tato konstrukce difúzně otevřená, takže zde nedošlo k poškození dřeva vlivem vlhkosti. Kromě několika míst u paty zdi, kde byla nutná výměna některých prvků, jsme pouze dřevěné hrázdění očistili a přebrousili. Bylo to sice namáhavé, ale patina, kterou si původní konstrukce zachovala, dnes přispívá k unikátnímu výrazu interiéru.

DŘEVO, ABY DLOUHO VYDRŽELO MUSÍ DÝCHAT. JE VĚTŠINA DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ V INTERIÉRU OBNAŽENÁ, ČI JE V "KOŽICHU"?
Do přiznaného hrázdění Šupináče jsme vyzdívali hliněné cihly, spojované a omítané hliněnou maltou. Kombinace dřeva a hlíny je velmi příznivá varianta pro difúzně otevřené stavby, zajišťující i dlouhou trvanlivost. V tradičních roubených domech se dřevěné trámy spárovaly a omítaly z jedné nebo obou stran hlínou se slaměnou řezankou, což kromě zlepšení akumulace přispívalo k ochraně dřevěných prvků. Tato metoda, tzv. kožuch, se ale na této stavbě neuplatnila.

VAŠE FIRMA PŮSOBÍ V OBLASTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ NA PŘÍRODNÍ BÁZI. NAŠLY TYTO MATERIÁLY UPLATNĚNÍ I V RÁMCI TÉTO STAVBY? JAKÉ JSTE NAPŘÍKLAD POUŽÍVALI VYZDÍVACÍ CIHLY, OMÍTKY?
Ve stavbě se nachází celá škála přírodních materiálů. Vedle hliněných nepálených cihel a hliněných omítek jsou to také kaseinové barvy s přírodními barevnými pigmenty, využité jako prodyšné nátěry hliněných konstrukcí v interiéru. Dřevěné prvky a podlahy jsou napuštěny přírodními oleji a vosky, které dřevo ochrání, ale neuzavřou. Objekt nebyl a není v ploše zaizolovaný proti zemní vlhkosti, takže se podlahy přízemí tepelně zaizolovaly pomocí keramzitového násypu a odcloňovací vrstvy drceného kameniva.

POKUD JSOU POUŽITY HLINĚNÉ CIHLY A OMÍTKY, NEBYLA URČITÝM PROBLÉMEM CENA?
Naštěstí si investor i projektanti byli vědomi, že kvalita prostředí, které se ve stavbě vytvoří, je při použití přírodních stavebnin nesrovnatelná se syntetickými materiály. Což se následně, při každodenním pobytu v těchto prostorách potvrzuje. S rostoucí poptávkou po přírodních materiálech ve stavebnictví se vývoj cen trvale posouvá směrem dolů. Dá se říci, že u některých výrobků, jako jsou hliněné omítky nebo přírodní izolace, jsou dnes na trhu materiály až o 50% levnější než před třemi lety. Také už jsou tyto materiály vyráběny českými výrobci.

VNĚJŠÍ STĚNY JSOU OPATŘENY TEPELNOU IZOLACÍ A OBKLADEM Z RŮZNOBAREVNÝCH CEMENTOTŘÍSKOVÝCH DESEK. OBKLAD DODÁVÁ STAVBĚ HRAVOSTI. ALE NENÍ TROCHU ŠKODA, ŽE HRÁZDĚNÁ KONSTRUKCE ZŮSTÁVÁ PRO KOLEMJDOUCÍHO SKRYTA?
Abychom docílili požadovaných tepelně technických parametrů objektu, bylo nutno vytvořit sendvičový systém, kde nosná hrázděná konstrukce zaujímá jen část šířky konstrukce. Využití hrázdění v interiéru je pak jedním z mnoha zdařilých záměrů architekta a dle mého názoru je právě kontrast mezi jednotnou fasádou z barevných šupin a přiznáním nosné konstrukce, spolu s rozčleněním stěn v interiérech, cennou devízou celého projektu.

HLAVNÍM DŮVODEM, PROČ BYL POUŽIT TENTO SYSTÉM JSOU ZŘEJMĚ TEPELNĚ IZOLAČNÍ POŽADAVKY. EXISTUJE NĚJAKÝ KOMPROMIS PŘI RENOVACI HRÁZDĚNÝCH BUDOV?
Nejen pro tuto adaptaci, ale obecně u všech dřevostaveb je vhodné doplnit zevnitř k nosnému dřevěnému systému, jako akumulační rovinu, hliněnou vyzdívku, přizdívku nebo hliněné omítky aplikované na konstrukční desky. A pro izolační rovinu zvenku můžeme využít přírodní tepelné izolace vložené do dřevěných roštů, ukončené odvětrávanou fasádou nebo vhodným omítkovým systémem naneseným na bednění nebo sofistikovanější dřevovláknité konstrukční desky. Co se týče kompromisů při obnově této stavby, je třeba podotknout, že oproti původnímu stavu (oboustranné opláštění heraklitem, bez tepelných izolací) je výsledné dílo architektonicky svěží a esteticky hodnotné, svými parametry a konstrukčním řešením navíc naplňuje požadavky moderních staveb.


ŠUPINÁČ
přestavba technické budovy bývalého skladu na admin. budovu

Architekt:
Létající inženýři | T. Havlíček, P. Magnusek, M. Hloch
Adresa: Brandlova 9, Ostrava, Česká republika
Investor: NOKO reality s.r.o.
Realizace: 2006-08
Hliněný dům: dodávka a realizace vnitřních hliněných omítek a vyzdívky hrázděných konstrukcí z nepálených cihel
0 komentářů
přidat komentář