Revitalizace Boletických panelů systémem DEKMETAL

Vložil
Tisková zpráva
22. 07. 2009 00:05


Státní fond životního prostředí, Praha
V letech 1970 až 1990 zaznamenala v naší zemi velkou popularitu výstavba administrativních budov z lehkých systémových obvodových plášťů (dále jen LOP) typu Boletický panel (dále jen BP) nebo typu Kord apod. Tenkrát moderní systém umožňující rychlou výstavbu je již dnes dávno přežitkem. Budovy tohoto charakteru po relativně krátké době své existence vykazují konstrukční defekty a zdaleka nesplňují současné požadované normy na energetickou náročnost budov. Navíc u některých byl při výstavbě používán zdravotně závadný materiál azbestocement. Právě tyto skutečnosti vedly společnost DEKMETAL s.r.o. k využití svého systému opláštění budov při revitalizaci těchto již nevyhovujících stavebních konstrukcí.

Před rekonstrukcí Po rekonstrukci

Charakteristický vzhled budov s modulovým rastrem a skleněnými výplněmi pohledových částí jsou k vidění téměř v každém městě čí obci a nepatří zrovna mezi skvosty naší architektury. Nejčastějším využitím byly budovy občanské vybavenosti, školy, školky, zdravotní střediska, úřady a administrativní budovy. Část těchto objektů již byla v minulosti revitalizována či odstraněna, ale většinu těchto budov neodkladná rekonstrukce teprve čeká.

Technickým řešením revitalizace LOP BP je vytvoření nového obvodového pláště systémem DEKMETAL®. Výrobní společnost DEKMETAL s.r.o. (www.dekmetal.cz) je součástí skupiny DEK a.s. a na Českém trhu působí v konstrukcích LOP již od roku 2003. V současné době je realizováno již přes 250 projektů fasád. Dodávka systému pak obsahuje kompletní skladbu pláště a to, prvky nosného roštu, veškeré klempířské lemování a ukončení (atiky, okapnice, perforované větrací lišty, zakládací profily, nadpraží ostění, parapety, rohy, kouty, přechody na jiné systémy a pod.), vnější pohledové kazety či profily, kotvící a spojovací materiál.

Variabilita systému DEKMETAL® nabízí několik různých typů pohledových prvků a nosných roštů, které je možné mezi sebou různě kombinovat. Pohledové kazety se vyrábí vždy přesně na míru fasády a není potřeba je jakkoliv upravovat na stavbě.

Typy pohledových prvků:
  • DEKCASSETTE® (kazety obdélníkového tvaru různých velikostí)
  • DEKLAMELLA® (lamely protáhlejšího obdélníkového tvaru)
  • DEKPROFILE® (trapézové a vlnité profilované plechy)
  • DEKPROFILE for architect® (atypicky profilované plechy podle představ architektů)
Typy nosných roštů:
  • DKM2A (dvousměrný rošt pro horizontální kladení pohledových prvků)
  • DKM1A (jednosměrný rošt pro horizontální kladení pohledových prvků)
  • DKM1B (jednosměrný rošt pro vertikální kladení pohledových prvků)
Princip vnější rekonstrukce spočívá ve vytvoření nového předsazeného pláště s využitím stávající ocelové rámové konstrukce panelů. Nový pohledový plášť je uchycen na nosném roštu a je konstruován jako větraný se vzduchovou mezerou. Zároveň s vnějším pláštěm se téměř vždy provádí i rekonstrukce pláště z interiéru a to standardními sádrokartonovými konstrukcemi s vloženou přídavnou tepelnou izolací.

Postup rekonstrukce vnějšího pláště BP systémem DEKMETAL®:

Společnost DEKMETAL úzce spolupracuje s architekty a projektanty již od samého počátku projektu revitalizace a je schopna nabídnout komplexní technickou podporu týkající se obvodového pláště. Na základě zkušeností je vypracována celá řada typových i netypových detailů, které jsou při projektování k dispozici. Samotná montážní dokumentace je pak zpracovávána technickým oddělením společnosti DEKMETAL a dle požadavků je konzultována s architektem (projektantem) stavby.

Podrobný článek o provádění těchto revitalizací budeme publikovat v časopise DEKTIME 01/2010, který je pravidelně zasílán všem účastníkům programu DEKPARTNER®. Členové tohoto programu mají mimo jiné zdarma přístup i ke všem technickým detailům společnosti DEKMETAL.

Věříme, že nemalé zkušenosti naší společnosti s těmito konstrukcemi a variabilita systému DEKMETAL®, pomůžou do budoucna řešit technické problémy s revitalizací celé řady chátrajících budov.

> www.dekmetal.cz