Mezibytové stěny JINAK

Vložil
Tisková zpráva
15.10.2007 00:05
Mezibytové stěny ze sádrokartonu? Proč ne. Rigips je má a říká jim bezpečnostní příčky. Při zachování všech výhod systémů suché výstavby, jako jsou nízká hmotnost, vysoké hodnoty akustické izolace či požární odolnosti a v neposlední řadě i rychlost výstavby, přinášejí bezpečnostní příčky Rigips oproti standardním systémům i bezpečnost proti neoprávněnému vniknutí a navíc i úsporu místa a finančních prostředků.


Mezibytové stěny (tj. stěny mezi dvěma byty či mezi společnými prostory domu a domácností) musí splňovat určité požadavky na akustiku a požární odolnost. Budou-li navíc pořizovací náklady těchto stěn nižší a samotná stěna bude při zachování všech parametrů užší, umožní lepší využití půdorysu a zvětšení cenné plochy bytu. Což jsou zajisté nezanedbatelné výhody. Podívejme se tedy blíže na některé technické parametry vybraných typů mezibytových stěn.

Požární bezpečnost

Dle ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty čl. 8.1.2 je požadovaná požární odolnost požárních stěn v nadzemních podlažích: 60 minut pro IV. stupeň požární bezpečnosti požárního úseku, 90 minut pro V. stupeň požární bezpečnosti požárního úseku. Samostatným požárním úsekem se rozumí každý byt v obytných domech (viz ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování).
Požární odolnost pro IV. i V. stupeň splňují jak bezpečnostní konstrukce Rigips a Duragips, tak i zděné příčky.

Akustika

Požadavek na váženou stavební neprůzvučnost stěny: R´w = min. 52 dB (dle ČSN 73 0532 „Ochrana proti hluku v budovách“)
Na rozdíl od jednovrstvého zdiva z pórobetonových bloků splňují bezpečnostní příčky Rigips i Duragips požadavky normy na vzduchovou neprůzvučnost mezibytové stěny.

Tloušťka stěny a náklady na její postavení

Žádná norma, která by definovala ideální tloušťku stěny či náklady na její postavení, neexistuje. Nicméně žijeme v tržní ekonomice, kde každý centimetr navíc hraje svou roli a každá navíc vydělaná koruna potěší.
Bezpečnostní příčky Rigips i Duragips mají výrazně menší stavební tloušťku než zděné příčky srovnatelných parametrů. Umožňují lepší využití prostoru a hlavně přinášejí zvětšení plochy bytu, což je klíčem k významnému ekonomickému přínosu.

Příklad:

Pro ilustraci uvádíme jeden příklad úspory nákladů při návrhu příčky Duragips 3.38.02 oproti masivní zděné příčce.

Při výpočtu vycházíme z průměrného bytu v České republice o rozloze 68 m² a z průměrné délky mezibytových stěn 15 m.

Cena příčky Duragips tl. 126 mm (omítka není třeba) 1 160,- Kč/m²

Cena zděné příčky z cihelných bloků tl. 300 mm včetně omítky 1 770,- Kč/m²

Cenový rozdíl při výšce příčky 3 m ve prospěch příčky Duragips 1 830,- Kč/bm

Celkový cenový rozdíl v nákladech na pořízení mezibytové příčky pro tuto bytovou jednotku: 27 450,- Kč (1 830,- Kč/bm x 15 m)

Při použití příčky Duragips se zvětší plocha bytu o cca 2,6 m². Jakým ekonomickým přínosem těchto drahocenných 2,6 m² může být, si lehce spočítáte sami v závislosti na lokalitě a tržní hodnotě 1 m² plochy bytu.


(Tabulku naleznete i v Rigips magazínu (.pdf, 3,6 MB))

Stavebně-technické parametry a ceny zděných příček vychází z veřejně dostupných technických podkladů a z poskytnutých informací výrobců cihelných bloků.

Stavebně-technické hodnoty mezibytových příček Rigips a Duragips vychází z měřených parametrů.
Ceny jsou pouze orientační a bez DPH. Zahrnují přímý materiál, přímé mzdy a náklady na stroje.

Bezpečnostní příčky Rigips

vycházejí konstrukčně i technologicky z konstrukcí standardních sádrokartonových příček. Pro zvýšení bezpečnosti jsou do konstrukce vloženy dvě vrstvy ocelového plechu a výztuhy z profilů CD.

Opláštění 1.1 Vnější vrstva - sádrokartonové desky Rigips 12,5
1.2 Vnitřní vrstva - sádrovláknité desky Rigidur R 12,5

P Ocelový plech tl. 0,8 mm
Konstrukce 2.1 Svislý profil CW

2.2 Vodorovný profil UW
Izolace 3. Minerální izolace dle specifikace
Připevnění 4.1 Šrouby Rigidur H

4.2 Rychlošrouby Rigips 212/45 TN

6. Kotvení do obvodových konstrukcí

7. Napojovací těsnění
Tmelení 5. Spáry zatmeleny dle technologie Rigips

Bezpečnostní příčky Duragips

vycházejí konstrukčně i technologicky z konstrukcí kombinovaných příček Duragips (sádrokarton + sádrovlákno). Pro zvýšení bezpečnosti je do konstrukce vložena vrstva ocelového plechu.

Opláštění 1. Sádrokartonové desky Rigips
P Ocelový plech tl. 1 mm (na obou stranách profilů)
Konstrukce 2.1 Svislý profil CW 75
2.2 Vodorovný profil UW 75
2.3 Dodatečný profil CD (max. osová rozteč 210 mm)
Izolace 3. Minerální izolace dle specifikace
Připevnění 4.1 Rychlošrouby Rigips 212/25 TN
4.2 Rychlošrouby Rigips 212/35 TN
6. Kotvení do obvodových konstrukcí
7. Napojovací těsnění
Tmelení 5. Spáry zatmeleny dle technologie Rigips


O společnosti Rigips, s.r.o.

Společnost Rigips je významný výrobce a dodavatel sádrokartonových systémů, polystyrenových izolací a sádrových omítek a malířských stěrek Rimano. V České republice má již patnáctiletou tradici. Ve svých 3 výrobních závodech vyrábí produkty nejvyšší světové kvality srovnatelné s předními evropskými výrobci a splňuje nové normy zaváděné v EU. Díky své příslušnosti ke koncernu Saint-Gobain, který ročně vyčleňuje cca 345 mil. EUR na výzkum a vývoj, využívá společnost Rigips know-how z celého světa. Společnost Rigips je certifikována pro systém managementu jakosti dle EN ISO 9001:2000.
> www.rigips.cz

O společnosti Saint-Gobain

Koncern Saint-Gobain je evropský a světový lídr ve všech svých obchodních odvětvích, patří do první stovky světových průmyslových korporací. Koncern má 5 hlavních divizí - stavební materiály, sklo, obalové materiály, speciální High –Tech materiály, distribuční řetězce.
Počátky společnosti Saint-Gobain spadají do Francie 17. století, půldruhého století nato překračuje Saint-Gobain hranice Francie. Dnes již působí ve více než 50 zemích světa, ve kterých sdružuje 1.200 společností a zaměstnává více než 200.000 lidí 70ti národností.


Velká kniha sádrokartonu společnosti Rigips

Kolektiv autorů složený z odborníků na slovo vzatých téměř rok intenzivně pracoval na přípravě jedinečné publikace, která nemá na českém trhu obdoby. Publikace obsahuje souhrnná data a informace o systémech suché vnitřní výstavby.

> více informacíMontážní příručka pro sádrokartonáře

Publikace nese název Montážní příručka sádrokartonáře a – jak již název napovídá – obsahuje montážní návody ke všem systémům suché vnitřní výstavby.

> více informací

Sádrokarton zvládneme sami

Publikace Sádrokarton zvládneme sami každého provede výstavbou krok za krokem, od výběru a nákupu materiálu, přes montáž až po finální úpravu povrchu. Jednoduše, srozumitelně a za pomoci téměř 300 fotografií naučí smontovat příčku, předstěnu, podhled, suchou podlahu, vybudovat obytné podkroví či nadčasovou koupelnu.

> více informací> Stránka spol. Rigips v Katalogu