Město Příbor hledá kvalitní projekt pro bytovou výstavbu v lokalitě Za školou Z43

Vložil
Tisková zpráva
08.01.2021 11:15
Příbor

Město Příbor se rozhodlo prodat parcelu za účelem výstavby bytových domů, podmínkou je však esteticky a funkčně dobře zpracovaný návrh.


Jde o jedinečnou lokalitu s novou výstavbou rodinných domů, kde poptávku po bydlení mají doplnit nižší bytové domy. Lokalita Za Školou (Z43) je velmi dobře připravena pro novou výstavbu, jde o kompletní zasíťování lokality inženýrskými sítěmi, ale i vysokou vybavenost území v podobě mateřské školy, základní školy, nového multifunkčního sportovního hřiště, koupaliště či obchodu. Výhodou je i velmi dobrá dopravní dostupnost, kde v blízkosti se nachází nájezd na dálnici D48.

Místo určeno k nové výstavbě bytových domů naleznete zde.

Celkově jde o prodej pozemku pro výstavbu za pevně stanovenou cenu, kdy hlavním rozhodovacím hlediskem je návrh nových bytových domů. Město vytvořilo zadávací podmínky pro stavebníky, které mají usnadnit orientaci v prostoru a lépe přiblížit ideu utváření celého území. Pro rodinné domy, které dnes staví soukromí vlastníci, i pro nabízenou parcelu pro výstavbu byla vytvořena regulace. Ta se zabývá zejména zastavěností pozemku, výškou budov, počtem bytů a jejich minimální rozlohou, počty parkovacích stání, využití okolních ploch apod. Pravidla pro výstavbu vycházejí z okolních podmínek terénu, stávající zástavby a návaznosti na okolí.

Město se snaží přijít s novým způsobem prodeje pozemku, který by mohl být pro všechny strany výhodný jak z pohledu nového využití území, tak i estetiky.

Konečný termín pro odevzdání návrhů je 23.04.2021 do 13:00 hodin. V první polovině května roku 2021 návrhy vyhodnotí porota složena z nestranných městských architektů a zástupců města. Doporučené pořadí zájemců bude postoupeno zastupitelstvu města ke konečnému rozhodnutí o investorovi.

Veškeré informace naleznete na stránkách města Příbor:
https://www.pribor.eu/obcan/lokalita-za-skolou-bytova-vystavba/
0 komentářů
přidat komentář