Jednoduchý, elegantní a funkční

... řešení nejen pro rekreaci

Vložil
Tisková zpráva
11.08.2010 14:00
XELLA CZ, s.r.o.

Venkovský dům v Provodíně je rekreačním objektem v pravém slova smyslu. Majitel nechtěl sdílet osud většiny typických rekreantů, kteří si pořídí chalupu, aby se po zbytek svého „víkendového života" stali jejím otrokem. Opravit střešní krytinu, vyměnit okapy, vyčistit komíny... a než se člověk naděje, víkend je pryč. Tomuto únavnému koloběhu se investor domku v Provodíně vyhnul, když upřednostnil novostavbu před rekonstrukcí.

Dům v Provodíně se nachází na úpatí Kraví Hory na Českolipsku. Typicky pískovcová tvář tohoto kraje má jedinečnou atmosféru a dodnes je inspirací pro řadu českých umělců. Autorem projektu je Ing. arch. Filip Řepka z pražského ateliéru S.P.A.D., který má za sebou několik desítek úspěšných realizací individuální architekturou počínaje, bytovými domy konče. Při navrhování rodinného domu v Provodíně se architekt Řepka inspirací nechal unést do severozápadní Evropy. Tamní kamenná architektura prostých tvarů je v mnohém nadčasová a využívá materiálových zdrojů, které nabízí i českolipská krajina. Pro architekta se stala ideálním východiskem, jak skloubit moderní ale současně venkovský vzhled domu. Novostavba v Provodíně tak nenarušila kouzelnou samotu o čtyřech statcích, která se nachází uprostřed chráněné krajinné oblasti Natura 2000 a vizuálně respektuje historickou zástavbu.

Dilema: rekonstrukce statku nebo novostavba?
Investor využil pozemky v sousedství rodinného statku, kde kdysi pobýval s rodiči. Nepochybně to byly i rodinné kořeny, které ho vedly k tak citlivému přístupu při hledání optimálního projektu a při komunikaci s architektem. Je třeba podotknout, že kvůli chráněné krajině na projekt rodinného domu v Provodíně aktivně dohlížel i odbor životního prostředí MÚ v České Lípě. „Přiznám se, že jsem si zpočátku pohrával s myšlenkou koupit si statek, který bych zrekonstruoval. Vyhnul bych se hledání tváře domu, která by dokonale zapadala do místní krajiny, možnému zamítnutí ze strany úřadů... Jenže investice do novostavby se od rekonstrukce cenově neliší a nový dům má své výhody. Za všechny bych jmenoval vyšší komfort a nenáročný provoz domu," vysvětluje investor.

Pružné vytápění domu
Pravdou je, že tradiční česká stavení nebývají pro účel rekreace ideální z pohledu tepelného komfortu. Někdy až jeden metr silné obvodové zdi pomalu akumulují teplo a v zimě se interiéry během krátkého víkendu nestačí dostatečně prohřát. Investor kladl na pohodlný odpočinek důraz a tomu uzpůsobil konstrukční řešení domu. Objekt je zděný z pórobetonového zdiva Ytong, které uživatelům garantuje jedinečné mikroklima po celý rok. Pórobeton je ideálním materiálem z pohledu tepelné pohody nejen proto, že dosahuje vyšší tepelné izolace než jiné zděné prvky. Ytong má také optimální míru tepelné setrvačnosti. Proto dobře odolává změnám venkovních teplot, ale zároveň umožňuje poměrně pružnou změnu teploty při příjezdu do prochladlého domu po dlouhodobé nepřítomnosti. Rodinný dům v Provodíně má ústřední teplovodní vytápění s elektrokotlem. Ve většině prostor jsou deskové radiátory, v hlavním obytném prostoru (40 m²) jsou podlahové konvektory. Krbová kamna v obývacím pokoji jsou přes výměník propojena se systémem ÚT.

Komfort i bez zateplení
Investor se stavebnictví v minulosti věnoval profesně, a proto si stavbu dozoroval sám. Výsledkem byla skutečně precizně provedená hrubá stavba, kterou vyzdila jedna českolipská realizační firma. „Kvalitní provedení stavby pro nás bylo důležité o to víc, že se majitel rozhodl pro nezateplenou konstrukci. Tepelně technické parametry zdiva do značné míry závisí na dodržování předepsaných stavebních postupů při zdění. U cihly je staveništní kázeň komplikovanější, vyzděnou konstrukci navíc oslabuje následné provádění rozvodů, kdy se děrované cihly mohou začít drtit jako perník. U Ytongu se rozvody jednoduše drážkují," upřesňuje na závěr architekt, proč se při výběru konstrukčního systému přiklonili k Ytongu.

I přes nepravidelný režim obývání stavba dýchá
V průběhu užívání majitel na pórobetonovém zdivu ocenil ještě jednu jeho vlastnost: Materiál je prodyšný. Pokud se obvodová stěna neuzavře tmelem nebo lepidlem a použijí se difusně otevřené omítky, stavba dýchá. Prodyšnost zdiva hraje velkou roli právě u rekreačních objektů, neboť jsou kvůli nepravidelnému rytmu obývání, respektive větrání, náchylné na tvoření plísní v interiérech. Investor se s vlhkostí potýkal pouze v prvním roce obývání, kdy stavba vysychala. Dnes má v domě podle svých slov ideální vlhkostní podmínky.

V architektovi nalezl investor oporu
Filip Řepka patří mezi osvícené architekty, kteří se nezabývají jen estetickým zpracováním projektu, ale dokážou je navrhovat komplexně i po technické stránce. Spolupráce tudíž neskončila předložením projektu, architekt byl svému klientovi oporou po celou dobu výstavby. Aktivně dohlížel na průběh realizace, podílel se na výběru dodavatelských firem a pohotově zajišťoval technické řešení důležitých detailů. Obvodový plášť rodinného domu v Provodíně tvoří tvárnice Ytong třídy P2-400 v tloušťce 375mm, ve štítech byly kvůli komínovým tělesům použity tvárnice tloušťky 500 mm. Obvodové stěny jsou nezateplené, oba štíty jsou ale obloženy přírodním obkladem z jemnozrnného kaolinitického vápence z lomu Krákorka. Vyššího tepelného komfortu by investor zajisté dosáhl použitím nezateplené konstrukce Ytong Lambda (při stejné tloušťce), v projektové fázi ale tyto tepelně izolační tvárnice ještě nebyly na trhu.
Jednoduché, elegantní a funkční. Tak by se dalo na závěr stručně popsat architektonické i konstrukční řešení rodinného domu v Provodíně. Dvoupodlažní nepodsklepený dům s využitým podkrovím nabízí čtyřčlenné rodině díky své rozloze 200 m² nadstandardní komfort a pohodovou rekreaci. Nechce se věřit, že dům byl podle slov architekta jednou z mála staveb se šikmou střechou, které navrhoval. Realizace se setkala s pozitivní odezvou místních lidí, což se na venkově u novostaveb jen tak nestává...


Autoři: ateliér S.P.A.D. | www.spad-architekti.cz
Rok realizace: 2008
Užitná plocha: 228 m²
Cena hrubé stavby: 2 mil.
Obvodové zdivo: Ytong P2-400
Okna: Dřevěná eurookona s izolačním dvojsklem
Střecha: Eternit
Stropy: Dřevěné