Izolace nové generace

Šedý EPS NeoFloor a GreyWall

Společnost Rigips, s.r.o. uvádí na trh izolanty nové generace – šedý pěnový polystyren NeoFloor a GreyWall. Do struktury polystyrenu byly zapracovány grafitové částice, které účinně odrážejí teplo zpět k jeho zdroji a podstatně tak zlepšují tepelnou izolaci. Produkty jsou určeny pro profesionální zateplení stěnových a podlahových konstrukcí a pro podobné aplikace s nejvyššími nároky na izolační účinnost a vysokou pevnost v tlaku. Ideální využití pro nízkoenergetické a pasivní domy a všude tam, kde je třeba docílit maximální izolace při minimální tloušťce izolantu.


Rostoucí požadavky investorů na zlepšování izolačních vlastností jednotlivých konstrukcí nutí výrobce k vývoji stále účinnějších typů tepelných izolací. Možnosti zdokonalení stávajících vlastností polystyrenu se nacházely v oblasti sálavé složky tepla (radiace). Výzkum se soustředil (např. stejně jako u pěnového skla) na mikročástice grafitu, které měly zajistit, aby každá buňka pěnového polystyrenu s extrémně tenkým grafitovým povrchem pracovala jako miniaturní tepelné zrcadlo. Bylo „jen” nutné najít způsob zapracování grafitových částic do struktury polystyrenu, aby si tato úprava zachovala ostatní vynikající vlastnosti.

GreyWall 033 pro profesionální izolaci stěn
Šedý polystyren GreyWall 033 je určen především pro profesionální zateplení stěnových konstrukcí (pro fasádní zateplovací systémy ETICS) a pro podobné aplikace s nejvyššími nároky na izolační účinnost, tj. nízkoenergetické a pasivní domy. Zároveň se nový materiál GreyWall používá všude tam, kde je třeba dosáhnout maximální izolace při minimální tloušťce izolantu, např. při izolování tepelných mostů. Kromě zlepšení tepelné izolace se pozitivně projeví také změna barvy desky a související snížení odrazu světla, a to především při aplikacích za slunečného počasí.

Příklad aplikace materiálu GreyWall 033 u zateplené stěny celkové tloušťky 400 mm
s tepelným odporem R = 8,1 m2.K/W, tj. součinitelem prostupu tepla U = 0,121 W/(m2.K).

V kombinaci s trojitým zasklením jde o typickou stěnovou konstrukci nízkoenergetic-
kých a pasivních domů.


NeoFloor 031 pro profesionální izolaci podlahy
Šedý polystyren NeoFloor 031 je určen především pro profesionální zateplení podlahových konstrukcí a další aplikace s nejvyššími nároky na izolační účinnost a vysokou pevnost v tlaku (např. nízkoenergetické a pasivní domy).
Tento produkt je hlavně určen pro aplikace, kde se dnes používají finančně náročné PUR izolace. Na rozdíl od PUR izolací se při výrobě izolace NeoFloor nepoužívají FCKW ani HFCKW sloučeniny (známé jako freony), tudíž je také izolace NeoFloor výrazně šetrnější k životnímu prostředí. Zároveň se nový materiál NeoFloor začíná používat tam, kde je třeba dosáhnout maximální izolace při minimální tloušťce, např. při izolování přepravních kontejnerů, stavebních detailů, technologických zařízení apod. znamená to všude tam, kde není dostatek místa pro izolace tradiční.
Rigips, s. r.o., www.rigips.czVelká kniha sádrokartonu společnosti Rigips

Kolektiv autorů složený z odborníků na slovo vzatých téměř rok intenzivně pracoval na přípravě jedinečné publikace, která nemá na českém trhu obdoby. Publikace obsahuje souhrnná data a informace o systémech suché vnitřní výstavby.

> více informací