International VELUX Award na XXIII UIA World Congress of Architecture 2008

Vložil
Martin Rosa
04.08.2008 00:05
V rámci 23. světového architektonického kongresu UIA v Turíně se představily soutěžní návrhy letošního ročníku soutěže The International VELUX Award 2008. Místo prezentace nebylo vybráno náhodně. Mezinárodní unie architektů (UIA) je společně s Evropskou asociací pro architektonické vzdělávání (EAAE) partnerem soutěže. To však nebyl jediný důvod. Účastníci kongresů UIA se zabývají hledáním odpovědí na nejaktuálnější problémy architektury. Jejich cílem je nalezení řešení pro budoucnost a obdobně je tomu i v soutěži s podtitulem Light of Tomorrow.

Světové architektonické kongresy UIA se konají každé tři roky již od roku 1948. Jejich námětem jsou vždy aktuální a závažné problémy, které se dotýkají nejen architektury. Na přelomu letošního června a července se více než 600 řečníků a 10 000 návštěvníků ze 126 zemí zabývalo otázkami Transmitting Architecture, tedy přenosu architektury či schopnosti architektů komunikovat s nejširší veřejnosti. Renomovaní architekti, přední politici, úředníci, vědci a akademičtí pracovníci konstatovali, že architektura v dnešní době musí mnohem více hledat svůj smysl a cíl nejen v individuálních potřebách jednotlivců. Architekti se mají mnohem více podílet na řešení celospolečensky závažných problémů, jako je například populační exploze a živelná urbanizace, zhoršující se sociální a bezpečnostní podmínky ve městech nebo energetická krize.
Expozice International VELUX Award na XXIII UIA World Congress of Architecture 2008

Kromě jasného definování problémů se v průběhu kongresu představila celá řada možných způsobů jejich řešení. Vrcholem hlavního třídenního programu byly přednášky a diskuse týkající se naděje do budoucna. Jejich nejčastějším obsahem byly principy udržitelného rozvoje a představování nových materiálů, technologií a řešení pro budoucnost.

Obdobným úkolům se věnují i studenti architektury v soutěži International VELUX Awards s podtitulem Light of Tomorrow, která se koná každé dva roky. Letošní ročník je již třetí. V rámci této soutěže studenti prezentují své nápady na využití denního světla v architektuře. Uvažují o jeho estetických, funkčních či enviromentálních aspektech. Slunce je zde chápáno jako přirozený zdroj světla a energie, vnášející do architektury kvalitu a komfort. Hledá se možné využití denního světla pro návrhy vznikající na principech udržitelnosti. Jak ukázaly výsledky prvních dvou ročníků soutěže, důležitá je i schopnost tyto myšlenky dostatečně prezentovat a obhájit.

Per Arnold Andersen představuje soutěž The International VELUX Award 2008
Soutěž International VELUX Awards 2008 se na kongresu představila v rámci doprovodných akcí. Zájem o informace o soutěži a prezentované návrhy byl velký. Soutěž budila pozornost nejen mezi studenty, ale i mezi architekty a o její průběh a výsledky se zajímali i představitelé architektonických škol.

Na kongresu v Turíně byly prezentovány všechny letošní soutěžní návrhy a proběhlo také vyhodnocení soutěže. Výsledky soutěže budou oznámeny v listopadu u příležitosti konání 11. Bienále architektury v Benátkách. "Letos jsme obdrželi přibližně 700 projektů," řekl Per Arnold Andersen ze společnosti VELUX A/S. "Kdybychom vystavily všechny soutěžní panely, utvořily by řadu dlouhou 1 kilometr." Proto byly jednotlivé soutěžní práce představeny na velkoplošné obrazovce, na které se náhodně střídaly.

Letošních projekty posuzovala porota složená ze zkušených architektů. Jejími členy byli Hani Rashid z newyorského studia Asymptote, německý architekt Matthias Sauerbruch, Enrique Browne z Chile, Huat Lim z kanceláře ZlgDesign z Malajsie, britská architekta českého původu Eva Jiřičná a francouzský architekt, urbanista a designér Francis Nordemann. Společnost VELUX zastupoval prezident francouzské pobočky Michel Langrand. Vybrat nejlepší práce vůbec nebylo snadné nejen kvůli velkému počtu soutěžících, ale i vzhledem ke kvalitě soutěžních projektů. "Kvalita návrhů i úroveň jejich prezentace je u každého ročníku stále lepší a letos je opravdu vysoká," zhodnotil letošní ročník Per Arnold Andersen ze společnosti VELUX.

> International VELUX Award 2008


> Stránka společnosti VELUX v katalogu

Související články