Hager Forum: Inovace nepřicházejí náhodou

Vložil
Tisková zpráva
16.08.2016 16:00
Hager Forum se zrodilo z touhy vytvořit otevřený prostor, který by umožňoval neustálou interakci a komunikaci mezi zaměstnanci rodinné firmy Hager Group a jejími partnery, zákazníky a návštěvníky, a zároveň přirozeně začlenit tuto specifickou budovu do areálu největšího výrobního závodu společnosti, založeného už v roce 1959 ve francouzském Obernai. Z architektonické soutěže vzešli vítězně berlínští architekti Matthias Sauerbruch a Louisa Huttonová, kteří na ploše 7 140 m2 stvořili vynikající příklad korporátní architektury: budova ze dřeva, skla, oceli a hliníku harmonicky zapadá do okolního prostředí a představuje význačnou architektonickou dominantu, jejíž význam daleko přesahuje rámec společnosti Hager i regionu Alsaska.

Hager forum exteriér

Otevřený prostor pro spolupráci, výměnu zkušeností, inovace a formování budoucnosti
Reagovat na stále rychleji se měnící svět, dívat se kupředu, neustále se zlepšovat a patřit mezi průkopníky ve svém oboru, to bylo vždy cílem skupiny Hager. Daniel Hager, CEO skupiny, shrnuje důvody vzniku Fóra takto: „Je to nová kapitola naší historie, kterou píšeme společně s našimi zaměstnanci, zákazníky i všemi návštěvníky. Hager Forum je naše odpověď na nutnost přizpůsobovat způsob práce problémům zítřka a neustále se zlepšovat. Pokud chceme být připraveni na výzvy, které přinese budoucnost, a být schopni uspět na nových trzích, musíme se neustále posouvat kupředu.“

Architektura a design: průzračná forma, čisté materiály, inteligentní detaily

 „Nejnáročnější na celém projektu byla enormní rozmanitost požadavků a funkcí, které měl výsledný návrh podle zadání splňovat. Cílem bylo navrhnout budovu, která žije, dýchá a nejrůznějšími způsoby propojuje návštěvníky,“ vysvětluje Matthias Sauerbruch. Hager Forum bylo navrženo jako budova s půdorysem ve tvaru písmene H, se dvěma centrálními atrii lemovými dvěma poschoďovými křídly. Kromě expozic, showroomů, konferenčních sálů, kavárny Spark a designového obchodu se v přízemí nachází velká volná plocha, jakési centrální prostranství nazývané „Hub“. Dva centrální prostory jsou vizuálně oddělené mostem spojujícím obě boční křídla. Matthias Sauerbruch k tomu říká: „Díky tomuto řešení jsme byli schopni vytvořit prostor s kapacitou až pro 400 lidí tak, aby se návštěvníci v menších skupinkách necítili ztraceni.“ Aby mostní podpěry nepůsobily příliš robustně, zvolili architekti sofistikované řešení mostní konstrukce. Díky předpjatým podpěrám má betonový most volné rozpětí v délce 21 metrů.

Hager forum čelní pohled


První patro pak poskytuje dostatek prostoru k tvořivé práci, setkávání a výměně know-how v několika moderních vzdušných kancelářích, zasedacích a školicích místnostech. Hager Forum tak podporuje a zároveň vyžaduje úplně nové způsoby práce i uvažování, kde neexistují bariéry a maximálně se využívají synergie.

Možná nejpůsobivějším prvkem celé stavby je však přesahující střešní konstrukce o rozměrech 108 x 39 metrů sestrojená z laminovaných dřevěných nosných trámů a kazetových dílců o velikosti 3 x 3 metry, která je celá podpírána pouze 18 štíhlými sloupy. Do kazetové konstrukce integrované markýzy optimalizují akustické a tepelné vlastnosti budovy. Velká předsazená střecha symbolizuje pozvání, má přitáhnout pozornost návštěvníků a vtáhnout je dovnitř: „Také vytváří sice venkovní, ale zároveň krytý prostor, kde se mohou zaměstnanci i návštěvníci potkávat a vychutnat si například odpolední kávu,“ dodává Matthias Sauerbruch.

Díky jednoduchým tvarům, jen několika málo typům použitých, zato však vysoce kvalitních materiálů a přiznaným detailům koncept stavby jasně promlouvá k okolnímu světu. Skleněné příčky v interiéru vytváří dojem transparentnosti a otevřené komunikace a zároveň optimalizují využití denního světla. Jednotná podlaha z přírodního kamene vizuálně propojuje venkovní prostor s interiérem. Fasáda ze skla a hliníku využívá střídání různých povrchů od vysoce lesklých po saténově matné a dodává tak exteriéru dynamický vzhled. Povrchy v interiéru jsou vyvedeny v dubové dýze.

Architekti věnovali velkou pozornost také celkové udržitelnosti návrhu a jeho dopadu na životní prostředí. Díky své modulární struktuře je budova Hager Fóra vysoce flexibilní, veškeré požadavky na nové využití a změny mohou být prováděny rychle a s minimálním úsilím i výdaji. Kompaktní rozměry budovy, propracovaná izolace a skleněné povrchy pro optimální využití denního světla a tepla spolu s fotovoltaickými střešními panely a systémem chytrého ovládání budovy stojí za vynikající energetickou účinností a komfortem při zachování relativně nevysokých technologických nákladů.

Architektonické řešení: od holistického projektu k celistvému prostorovému zážitku
Architekti ze studia Sauerbruch Hutton byli zodpovědní také za návrh interiéru. „Vždy se snažíme vytvořit holistický a celistvý koncept celého projektu, od vhodného zakomponování budovy do okolní zástavby až po sebemenší detaily,“ říká Julia Knaaková, architektka z ateliéru Sauerbruch Hutton a manažerka projektu Hager Forum. Bezprostřednímu okolí, které bylo navrženo sinajskými krajinnými architekty, vtiskly nezaměnitelný ráz především vysoké borovice. Tyto zelené oázy u severní strany komplexu tvoří kontrast k rušnému nádvoří a poskytují klidné útočiště zaměstnancům i návštěvníkům.

Kavárna


Hager Forum představuje jedinečné architektonické dílo, které působí celistvě a zároveň otevřeně. Budova odráží povahu společnosti Hager Group: přímo zve zaměstnance i návštěvníky ke vstupu a je fórem i v pravém smyslu slova - otevřeným prostorem pro výměnu myšlenek a informací, pro spolupráci i inovace.

Sepětí Hager Group s regionem
Stavba Hager Fóra byla zahájena v září 2013 a dokončena byla během pouhých 21 měsíců. Za tu dobu se spotřebovalo pět a půl tisíce kubíků betonu, 700 tun oceli, 125 kilometrů elektrických kabelů, 950 kubíků dřeva a v neposlední řadě téměř 20 milionů eur. Na střeše je nainstalováno 440 fotovoltaických panelů, které vyrábějí dostatečné množství energie na pokrytí dvou třetin spotřeby budovy. Do výstavby se zapojilo 25 stavebních a řemeslných firem, z toho řada místních podniků z regionu Alsasko a Sársko. I díky tomuto těsnému sepětí s regionem a jeho obyvateli se podařilo Hager Fóru zapustit v Obernai pevné kořeny ještě před svým otevřením – což je pro francouzsko-německou rodinnou společnost nesmírně důležité.

V únoru 2016 získalo Hager Forum „Zvláštní uznání“ na oficiálním předávání cen „German Design Awards“ ve Frankfurtu nad Mohanem. 
0 komentářů
přidat komentář

Související články